Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїСтрасбурзька Декларація з Психотерапії 1990 р.

Страсбурзька Декларація з Психотерапії є колискою, в якій плекалася ідея ЄАП про впровадження єдиної і незалежної професії в межах всієї Європи.*

  1. Психотерапія є незалежною науковою дисципліною, практична діяльність в якій являє собою незалежну та вільну професію.
  2. Психотерапевтична освіта здійснюється на високому кваліфікаційному та науковому рівні.
  3. Гарантується та забезпечується різноманіття методів психотерапії.
  4. В психотерапевтичному процесі освіта здійснюється в повному обсязі і передбачає теорію, власний досвід, практичну діяльність під супервізією. Набуваються необхідні знання подальших психотерапевтичних процесів.
  5. Доступ до освіти надається спеціалістам, які мають попередню підготовку в різноманітних галузях гуманітарних та суспільних наук.

Страсбург, 21 жовтня 1990 року.

* У відповідності до мети Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) угода про недискримінування дійсна в межах Європейської Спільноти (ЄС) і спрямована на дотримання принципу свободи пересування осіб та служб в межах єдиного Європейського економічного простору.