Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїНавчальна програма Львіського Психоаналітичного Інституту 2023-2026

І. Вступ до професії: соціальні та культуральні аспекти психотерапії

60 годин

ІІ. Історія розвитку психоаналізу: школи, теорії, базові поняття

80 годин

ІІІ. Теорії розвитку та періодизація життєвого циклу, теорія особистісних змін

80 годин

ІV. Теорії діагностики та інтервенції у психоаналізі

70 годин

V. Теорії психопатології: психіатричні, психодинамічні, практичні аспекти

150 годин

VІ. Основні психотерапевтичні напрямки

60 годин

VІІ. Прикладний психоаналіз

40 годин

VІІІ. Теорія групового психоаналізу

60 годин

 

І. ВСТУП ДО ПРОФЕСІЇ: СОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСИХОТЕРАПІЇ

1.     Історія розвитку психотерапії.

2.     Місце психотерапії в системі наук про людину.

3.     Філософські основи психотерапії.

4.     Біологічні основи психотерапії: генетика, нейробіологія.

5.     Вимоги до психотерапевтичної освіти, освітні установи, професійні організації, форми обов’язкової та додаткової освіти у сфері психотерапії.

6.     Питання етики у психотерапії

 

ІІ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПСИХОАНАЛІЗУ: ШКОЛИ, ТЕОРІЇ, БАЗОВІ ПОНЯТТЯ.

1.     Історичний, філософський, науковий та культурний контексти виникнення і розвитку психоаналізу.

2.     Класичний психоаналіз та його основні поняття (позасвідоме, потяги, моделі психіки, травма, фіксація, регресія, конфлікт, захисти)

3.     Перші послідовники Фройда («Психоаналітичне товариство по середах»), індивідуальна психологія за А. Адлером, аналітична психологія К.Г. Юнга.

4.     Угорська школа психоаналізу (Ш. Ференці, М. Балінт)

5.     Его-психологія (А. Фройд, Х. Хартманн та ін.)

6.     Теорія об’єктних стосунків (М. Кляйн та послідовники)

7.     «Незалежні» психоаналітики Великобританії (Д. Віннікот, У. Біон)

8.     Селф-психологія (Г. Когут)

9.     Інтерсуб’єктивний психоаналіз (Дж. Атвуд, Р. Столороу та ін.)

10. Розвиток психоаналізу в Україні (С. Балей, В. Підмогильний, О. Гейманович, М. Вульф).

 

ІІІ. ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ, ТЕОРІЯ ОСОБИСТІСНИХ ЗМІН.

1.     Класична теорія психосексуального розвитку від Фройда до сучасності.

2.     Когнітивний розвиток дитини у концепції Ж. Піаже

3.     Концепція психосоціального розвитку ідентичності Е. Еріксона.

4.     Теорія розвитку в Его-психології.

5.     Розвиток з позицій теорії об’єктних стосунків.

6.     Розвиток в теоріях британської школи «незалежних» аналітиків.

7.     Концепція сепарації-індивідуації Маргарет Малер.

8.     Розвиток з позицій Селф-психології.

9.     Розвиток у теорії прив’язаності.

10. Концепція розвитку Самості Д. Стерна

 

ІV. ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ІНТЕРВЕНЦІЇ У ПСИХОАНАЛІЗІ

1.     Базові поняття психоаналітичної техніки: психоаналітичний сеттінг, психоаналітичний контракт, психоаналітичний метод, психоаналітичні інтервенції, опір, перенесення, контрперенесення

2.     Поняття діагнозу у психоаналізі та психоаналітичній психотерапії

3.     Первинне інтерв’ю у психоаналізі

4.     Операціоналізована психодинамічна діагностика

5.     Типи інтервенцій у психоаналізі

6.     Сновидіння та психоаналітична техніка роботи зі сновидіннями

7.     Основні стратегії індивідуальної психоаналітичної психотерапії

8.     Завершення психоаналізу, психоаналітичної психотерапії

 

V. ТЕОРІЇ ПСИХОПАТОЛОГІЇ: ПСИХІАТРИЧНІ, ПСИХОДИНАМІЧНІ, ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

1.     Загальна психопатологія (семіотика, нозологія).

2.     Психоаналітична концепція неврозів.

3.     Психоаналітична концепція пограничних станів.

4.     Психоаналітична концепція психозів.

5.     Психоаналітична концепція нарцисизму.

6.     Психоаналітичні основи психосоматики.

7.     Психопатологія залежності

8.     Нарцистичні розлади

9.     Перверсії, гендерна дисфорія

 

VI. ОСНОВНІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ НАПРЯМКИ

1.     Системна сімейна терапія

2.     Гештальт-терапія

3.     Клієнт-центрована психотерапія за К. Роджерсом

4.     Кататимно-імагінативна психотерапія

5.     Інші напрямки психотерапії

 

VII. ПРИКЛАДНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ

1.     Поняття прикладного психоаналізу

2.     Прикладний психоаналіз у сфері мистецтва

3.     Прикладний психоаналіз у соціальній сфері

4.     Прикладний психоаналіз в політиці

 

VIII. ТЕОРІЯ ГРУПОВОГО ПСИХОАНАЛІЗУ

1.     Теоретичні моделі групового психоаналізу .

2.     Покази до групової психоаналітичної психотерапії, груповий сеттінг, принципи формування групи

3.     Велика психоаналітична група

4.     Теорія анти-групи

5.     Концепція «social dreaming» у груповому психоаналізі

6.     Застосування групової психоаналітичної психотерапії в клініці