Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ПСИХОТЕРАПЕВТІВ (УСП)

 КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В ПРАКТИЦІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

м. Київ24-25 листопада 2018 року       

        Українська спілка психотерапевтів (УСП) звертається до профільних наукових установ та професійних громадських організацій із запрошенням долучитися до широкої дискусії на тему етики в професійній діяльності психолов та психотерапевтів в Україні.

         Культура надання психологічної та психотерапевтичної допомоги в нашій країні поки на етапі становлення. Організації, які керуються в своїй діяльності європейськими та світовими освітніми та етичними стандартами, є провідниками правил поведінки спеціалістів у взаємодії з клієнтом/пацієнтом, колегами та суспільством. Саме такий підхід допомагає запобігати зловживанню довірою та уберігати від шкоди психічному здоров'ю та психологічному стану страждаючої особи. Тому об'єднання зусиль є дуже важливим.

        Передбачена робота протягом 2 днів: 24-25 листопада 2018 року. Завданням конференції вбачається започаткування і проведення змістовної дискусії по трьом основним напрямкам: етика заємин спеціаліст-клієнт, етика стосунків колега-колега, етика відносин спеціаліст - суспільство. 

        Часові рамки роботи конференціїз 10.00 до 18.00 24.11, та з 10.00 до 15.00 25.11.

        24.11 заплановано 4 тематичних блоки по 1,5 години. 
        Всі виступи будуть мати формат повідомлень, не більш ніж 7 хвилин. Завданням повідомлення є опис проблеми, ілюстрація кейсами. Кожний тематичний блок буде мати не більш ніж 4 виступаючих та завершиться загальною дискусією.

       25.11 буде присвячене обговорюванню пропозицій щодо змін та доповнень до діючого етичного кодексу УСП, процедури подання та розгляду скарг та формулюванню санкцій щодо порушників кодексу.

       Резюме дискусії ляже в основу двох документів:       1. Проекту доповнень до Етичного кодексу УСП (а, можливо й інших професійних спільнот України), 
       2. Резолюції-звернення до усіх професійних спільнот (як в Україні, так і за її межами) щодо виокремлення й констатації найбільш уразливих моментів (з етичної точки зору) в практиці психотерапевтів та психологів, а також вжиття необхідних дій щодо впровадження етичних стандартів в їхню повсякденну діяльність.

 

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.