Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ПСИХОТЕРАПЕВТІВ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім.М.І.Пирогова
Департамент охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА
Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ - ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо честь повідомити Вас щодо науково-практичної конференції з міжнародною участю на тему
«БІОПСИХОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я: СИСТЕМА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РОЗЛАДАХ АДАПТАЦІЇ».
06-07 жовтня 2016 року, м. Вінниця

Конференція відбудеться за ініціативою кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на базі Вінницької обласної психіатричної лікарні ім.акад.О.І. Ющенка.
Конференція пройшла реєстрацію в Реєстрі УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ – посвідчення № 516 (Київ-2016).
Сертифікат (за номером реєстрації) є дійсним для нарахування балів при отриманні лікарської кваліфікаційної категорії.
В умовах реорганізації та оптимізації системи охорони здоров’я, в період участі ЗСУ в військових операціях, складного соціально-економічного положення в країні, збільшення кількості психогенних психічних розладів у різних груп населення надзвичайно важливо координувати дії всіх ланок роботи з найуразливішими контингентами та впровадити систему спеціалізованої медико-соціальної допомоги особам з психічною дезадаптацією, яка ґрунтується на сучасних стандартах раннього виявлення, лікування, реабілітації та профілактики. Проблема зміни психічної діяльності в умовах стресу, виникнення психічної дезадаптації, особливостей поведінки людини в кризових станах є надзвичайно актуальною в сучасних умовах. Актуальність її пов’язана як зі збереженням фізичного і психічного здоров’я нації, забезпеченням високого рівня боєздатності та працездатності військових спеціалістів, продовженням їх професійного довголіття, насамперед при діях за призначенням в екстремальних умовах, а також психічної травматизації мирного населення в регіонах бойових дій.

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • клінічні стандарти надання спеціалізованої допомоги: діагностики, лікування, експертизи та реабілітації при розладах адаптації.
  • мультидисциплінарний підхід в наданні допомоги пацієнтам з психічними та поведінковими розладами внаслідок психічної дезадаптації.
  • психотерапія, реабілітація та ресоціалізація осіб, що перебували в кризових ситуаціях та перенесли гострий стресовий або посттравматичний стресовий розлад.
  • організаційно-правові аспекти надання психіатричної допомоги особам в кризовому стані та питання судово-психіатричної експертизи.

До участі в конференції запрошуються головні лікарі та зав. службами ЛПЗ, практичні лікарі - спеціалісти: психіатри, психотерапевти, організатори охорони здоров'я, практикуючи психологи, соціальні працівники.В межах конференції будуть проведені пленарні виступи та обговорення, воркшопи, а також демонстрація комплексного підходу до надання спеціалізованої допомоги постраждалим.
Оргкомітет конференції впевнений у тому, що наукові повідомлення, дискусії, досвід іноземних колег сприятимуть плідній роботі та покращенню співпраці між психіатрами, психотерапевтами, наркологами, лікарями сімейної практики, психологами та соціальними працівниками, подальшому удосконаленню психіатричної, психотерапевтичної та наркологічної допомоги для населення України.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

Форма участі:

1. виступ відповідно до тематики конференції;
2. участь в обговоренні питань;
3. участь без виступу. Планується видання матеріалів конференції (збірник матеріалів конференції та/або статті у фахових виданнях - журналах ВНМУ).

Місце проведення конференції:

м. Вінниця, вул. Пирогова 109, Вінницька обласна психіатрична лікарня ім.акад.О. І. Ющенка.

Реєстраціяучасників конференциї 6 жовтня 2016р. о 9-00год.
Початок роботи конференції 6-7 жовтня 2016р. о 10 год.00.хв.

Довідки з організаційних питань:

доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова Рациборинська-Полякова Наталія Володимирівна.
Контактні тел. (0432)602053, (0432)602054, +38(067)9943261, +38(050)9219038, +38(093)9052075;
e-mail: ratsіborinska@gmail.com

Заявки на участь в роботі конференції приймаються до 30 вересня 2016р.(заповнити реєстраційну карту, одночасно вислати текст статті або тез на електронну пошту (або надати на кафедру)).

­Реєстраційна форма учасника конференції

І–ї Міжнародної науково-практичної конференції
Секції Арт-психотерапії Української Спілки Психотерапевтів
«Арт-психотерапія: творчі трансформації в епоху плинного модерну»
Львів, 28-29 січня 2017 року

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.