Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїНабір на піскову терапію
Початок проекту 26-27.11.2016 року, м. Львів.

Координатор: Нартікова Мар'яна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 067-7077944

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО КУРСУ
«SANDPLAY-ТЕРАПІЯВРОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА»

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ

Практичний курс «SANDPLAY-ТЕРАПІЯ В РОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА» знайомить слухачів з базовими розділами піскової терапії як наукової та прикладної дисципліни. Програма спирається на знання, отримані слухачами при вивченні дитячої психології та психотерапії в рамках навчальних проектів секції дитячої та юнацької психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).
Актуальність теми. У своїй роботі «Дитина та суспільство» І.С. Кон пише: «Світ дитинства – невід’ємна частина образу життя та культури будь-якого окремого народу та людини в цілому». Охорона материнства і дитинства є основною складовою здоров’я нації, зважаючи на значимість питання народження здорових дітей та збереження здоров’я дитячого населення України, як майбутнього потенціалу країни. Особливу актуальність це питання набуває, коли країна перебуває в умовах війни. Чисельність дитячого населення за період 2003 – 2012 років знизилась від 9 842 783 до 7 971 638 (на 19,02%). У 2012 році серед усього населення України діти віком 0-17 років включно становили 17,49% проти 20,60% у 2003 році. В останні роки спостерігається погіршення стану здоров’я дітей. Про це свідчіть зростання рівня поширеності хвороб з 1879,5 на 1000 дітей відповідного віку в 2007 році до 1922,80 в 2012 році. В основі погіршення здоров’я дітей та підлітків лежить цілий комплекс соціально-економічних причин, серед яких не останню роль відіграє війна та відсутність ефективних освітніх та психопрофілактичних програм, що спрямовані на формування у дітей культури здоров’я та сприяють гармонійному розвитку. Забезпечення потреб дитини, яка потребує уваги для свого гармонійного розвитку, можливо вже травмованої дитини потребує кропіткої роботи від професіоналів та самої сім’ї, яка виховує дитину. Часто стається, що життєвий досвід залишає в самих батьках психічну травму – душевні рани, неадекватні захисні реакції, негативне сприйняття самих себе та оточуючого світу.
Sandplay–терапія – це шлях подолання травми, пошук внутрішніх ресурсів. Це спосіб розповіді про себе, свої почуття, думки, свій досвід. Вейнріб зауважує, що «піскова психотерапія може відображати невербальну форму психотерапії, яка знаходиться на глибинному довербальному рівні. Глибоко в підсвідомості знаходяться самозцілюючі можливості психіки і вони проявляються при певних умовах, а саме при прояві творчого процесу, який може проявитись під час роботи з піском» (Weinrib, 1983 p.). Поняття "терапії піском" було запропоновано ще Карлом Юнгом, психотерапевтом, засновником аналітичної психотерапії, та описано представниками юнгіанської школи (Д.Калфф, Е. Нойман, Е. Вейнріб, інші). Основний її принцип полягає у використанні піску, води і спеціальних атрибутів (дерев’яного ящика чітко визначеного розміру – пісочниці та набору дрібних іграшок). Перший досвід використання піскової терапії стосувався саме дітей із мовленнєвими, інтелектуальними, афективними та поведінковими порушеннями, як невербальний вид терапії, з метою дати відчуття безпеки знаходження у середовищі. Зараз цей метод використовується без будь-яких обмежень дляу сіх: і дорослих і дітей (від 3 років). У ході творчої гри з піском активізуються самозцілюючі резерви дитячої психіки, які виявляються за певних умов (Е. Вейнріб) у процесі терапії. Пісок поглинає негативну психічну енергію людини, стабілізує її емоційний стан і гармонізує психоемоційне самопочуття дитини. Для дітей з мовленнєвими порушеннями особливо важливою є невербальна експресія через взаємодію з піском та водою. К.Г. Юнг стверджував, що «гра у пісок» вивільняє заблоковану чи пригнічену психічну енергію, що дозволяє трансформувати і спрямуватиїї на розвиток особистості дитини. Процес піскової терапії починається тоді, коли в результаті творчого імпульсу безсвідоме людини активізується і на поверхні пісочниці людина створює певний образ. Кожного разу при контакті з піском відбувається своєрідне занурення у безсвідоме. Створення пісочної композиції відображає зміст психічного життя людини. Кожнапісочна картинка (відзаняття до заняття) фіксує той чиінший стан психіки, той чиінший аспект внутрішнього світу клієнта. Маргарет Ловенфельд (одна з "піонерів" пісковоїтерапії) піскову психотерапію розглядала як символічну гру, що створює комунікацію між свідомим і несвідомим. Покращення функціонального стану емоційної та особистісної сфер людини відбувається саме за рахунок встановлення зв’язку між свідомим і безсвідомим у символічній формі, що дозволяє торкнутися найглибших переживань. Традиційно робота у ході піскової терапії, як різновиду невербально-символічної гри, відбувається шляхом вибудовування дитиною або дорослим пісочної композиції у пісочниці із застосуванням різноманітних іграшок, дрібних предметів, піску, води. Після закінчення сеансу пісочна картинка розбирається, іграшки повертаються на місце, поверхня пісочниці розрівнюється. Багаторазове руйнування і відтворення світу пісочної композиції напряму впливає на створення відчуття безпеки та довіри і зниження базової тривоги, що досить актуально у ході психокорекційної роботи з аутичними дітьми.

Таким чином психотерапевтичні ігри у пісочниці допомагають:

- Формуванню цілісного, сильного і здорового «Я» дитини, забезпеченню рівноваги між внутрішнім світом переживань і внутрішніх потреб і зовнішнім соціальним світом
- Позбутисяпсихологічних травм
- Пісочниця є контейнером, який покликаний вміщувати і витримувати усі негативні і позитивні переживання дитини
- Пісок і вода, виступаючи важливими носіями сенсорних вражень, відчуттів й емоційно-позитивних переживань, здійснюють заспокійливий вплив, дають емоційну розрядку та й одночасно допомагають стимулювати поведінкову активність, спонукають дитину до гри
- Через програвання своїх фантазій, страхів, бажань у безпечних умовах піскової терапії дитина (в тому числі і дорослий) набуває можливості контролю за своїми внутрішніми переживаннями
- Актуалізація прихованих конфліктів
- Гармонізувати загальний психоемоційний стан, знизити тривожність
- Виробити у дитини відчуття структурованості, чіткості, знання межі і границі (особливо важливо для гіперактивних дітей).

Окрім терапевтичних завдань, у пісочниці вирішуються деякі корекційні завдання:

- Удосконалення координації рухів, дрібної моторики, орієнтації у просторі
- Стимуляція вербальної і невербальної активності у процесі гри, формування навичок позитивної комунікації
- Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дитини, зокрема тактильно-кінестетичної чутливості.

Отже, перевагою піскової терапії є індивідуальний підхід до кожної дитини; безпечний простір, в якому відбувається терапевтичний діалог та стосунок; психокорекційний ефект; розв’язання особистісних проблем через роботу з образами особистого і колективного підсвідомого; самопізнання; розкриття ресурсів; проникнення в несвідомі глибини психіки; розвиток свого «Я», своєї усвідомленої частини.

Метою курсу є розширення спектру психологічного інструментарію в роботі з дітьми, ознайомлення з методом психотерапії, структурою і змістом Sandplay-терапії, а також можливостями її застосування як інструменту психодіагностики та психокорекції у практичній діяльності дитячого психотерапевта.

Завдання курсу:

  • ознайомити з історією виникнення Sandplay-терапії, основними теоретичними положеннями;
  • ознайомити з вимогами до організації кабінету Sandplay-терапевта та необхідним інвентарем;
  • засвоїти практичні навички застосування піскової терапії в роботі з дітьми;
  • вчити читати піскові картини, розуміти їх символічний зміст;
  • сформувати розуміння важливості дотримання професійних етичних принципів і норм в роботі з використанням Sandplay-терапії.

Види навчальної діяльності та контролю знань: лекції, групи власного досвіду, практична робота, опис випадку та супервізія.

Викладач і розробник курсу:

Ірина Срібна – лікар, дитячий психіатр, психотерапевт за напрямками індивідуальна психотерапія за А. Адлером, дитяча та юнацька психотерапія, сертифікований Sandplay-терапевт, дійсний член УСП

Тетяна Параскева – фізичний реабілітолог, сертифікований Sandplay-терапевт, сертифікований ADOSи ADI-R спеціаліст, майстер соціальної роботи, дійсний член Української Спілки Психотерапевтів.

У результаті проходження даного курсу учасник повинен отримати наступні професійні компетенції:

1. Уміннявикористовувати метод пісковоїтерапіїдля діагностики.
2. Уміння інтегрувати в загальний короткостроковий чи довгостроковий терапевтичний процес.
3. Уміння самостійно проводити психодіагностичне дослідження, обробку та аналіз отриманих даних, інтерпретувати результати дослідження.
4. Можливість працювати з дітьми з порушенням розвитку (затримка психо-мовленнєвого розвитку, розумова відсталість, аутизмі т.ін.).
5. Уміння формулювати висновок, що відповідає запиту до психотерапевтичної роботи, забезпечувати дитину та батьків інформацією про результати діагностики, формулювати рекомендації.
6. Уміння застосовувати піскову терапію як інструмент психокорекції в індивідуальному та сімейному консультуванні.

2. ТЕМИ СЕМІНАРІВ І КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ

Практичний курс «Sandplay-терапія в роботі дитячого психотерапевта» складається з 7 семінарів по 12 акад. годин (всього 84 акад. год. аудиторної роботи) і завершується описом випадку та супервізією. Навчання проводиться 7 разів на рік, в перервах між семінарами учасники займаються самостійно і відпрацьовують практичні навички з використання піскової терапії в роботі з дітьми.

При проведенні семінарів використовуються традиційні (лекція, семінар) та інноваційні форми навчання (практичні заняття у формі групових дискусій, круглі столи, підготовка та обговорення групових проектів, побудова та інтерпретація групових та індивідуальних піскових картин).

Дата Назва тем семінарів Кіл-ть / ак. год.
Вересень 1 семинар. Теоретичні та історичні основи піскової психотерапії:- Історія розвитку та сучасні тенденції піскової терапії- Використанняпісковоїтерапії для дітей- Психотерапевтичніперевагипісковоїтерапії.- Показання та протипоказання до застосуванняпісковоїтерапії 12ак.год.
Жовтень 2 семінар. Організація кабінету піскової терапії. Перша зустріч з клієнтом:- Інвентар та обладнаннякабінетупісковоїтерапії- Колекціямініатюрнихфігур- Категоріїоб’єктів- Первиннеінтерв’ю та з’ясуваннязапиту до роботи в пісковій терапії 12ак.год.
Листопад 3 семінар. Ключі до розуміння піскових картин:- Головні характеристики- Головна ідея піскової- Сюжети піскової картини- Конфліктний зміст піскових картин та ресурсний зміст піскових картин- Варіанти фіксації спостережень 12ак.год.
Грудень 4 семінар.Викристання піскової терапії в індивідуальній та груповій роботі:- Місце гри в пісковій терапії в структурі індивідуальної консультації- робота з пісочницею в дитячих і підліткових груп- Співпраця з батьками 12ак.год.
Січень 5 семінар. Діагностика та спостереження динаміки процесу, аналіз динаміки процесу, прогнознозування в роботі. Особистість терапевта та її вплив на процес піскової терапії. Професійна ідентифікація:- Дитина, як дзеркало проблем сім’ї.- Зв'язок свідомого та підсвідомого 12ак.год.
Березень 6 семінар. Аналіз книги по темі. Представлення опису випадків учасниками. 12ак.год.
Травень 7 семінар. Супервізійний семінар. 12ак.год.
Всього 84ак.год.

Самостійна робота учасників включає підготовку до практичних занять, опис випадку, який буде представлений на підсумковому семінарі, та аналіз книги по зазначеній тематиці.
Навчальний процес здійснюється в учбових аудиторіях. Для забезпечення навчального процесу використовуються: два піддонa з мокрим та сухим піском, колекція мініатюрних фігур, фотокамера – для документування роботи.

Координатор: Нартікова Мар'яна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 067-7077944

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.