Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїШановні колеги, запрошуємо Вас на VIIІ науково-

практичну конференцію “Актуальні аспекти

 психологічного забезпечення професійної діяльності

сил безпеки та оборони України”, яка відбудеться 30

листопада 2022 року в Національній академії

Національної гвардії України (м. Харків). Участь у

науково-практичній конференції безкоштовна.

Оргкомітет планує видати збірник матеріалів

конференції в електронному вигляді, який буде

розіслано учасникам конференції та розміщено на сайті

Національної академії Національної гвардії України:

http://nangu.edu.ua.

Організатори конференції: Національна академія

Національної гвардії України; Науково-дослідна

лабораторія морально-психологічного супроводження

службово-бойової діяльності Національної гвардії

України.

У зв’язку із військовою ситуацією в Україні

 

конференція буде проведена в форматі інтернет-

конференції.

 

Мета конференції

 

узагальнення набутого досвіду та формування

методологічного підґрунтя для здійснення

психологічного забезпечення професійної діяльності

сил безпеки та оборони України.

Напрями роботи конференції:

особливості професійної діяльності фахівців

екстремального профілю

 

1. Актуальні питання реформування психологічного

забезпечення сил безпеки та оборони України;

2. Особистість в екстремальних умовах та кризових

ситуаціях життєдіяльності;

3. Негативні психічні стани особистості та їх

наслідки: критерії та стратегії психологічної допомоги;

4. Психологічна безпека особистості в

екстремальних умовах професійної діяльності;

5. Психотерапія, психокорекція та психореабілітація

особистості, яка пережила травматичні (бойові) події;

6. Проблема психологічної адаптації особистості та

підготовка фахівців до екстремальних (бойових) умов

життєдіяльності;

 

7. Соціально-психологічна робота з населенням, яке

постраждало внаслідок бойових дій;

8. Професійний психологічний відбір кандидатів на

службу до сил безпеки та оборони України;

9. Психологічний супровід навчальної діяльності

майбутніх фахівців сил безпеки та оборони України;

10. Професійна підготовка практичних психологів

сил безпеки та оборони України;

11. Психологія лідерських якостей фахівців

екстремальних видів діяльності;

Для участі в конференції запрошуються

представники сил охорони правопорядку, соціальних

служб, наукових установ вищих навчальних закладів

силових структур України та зарубіжних країн.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Заявка на участь у конференції та тези доповідей (у

форматах doc і rtf) в електронному вигляді обсягом від

2 до 6 сторінок приймаються на електронну адресу

оргкомітету конференції не пізніше 15 листопада 2022

року. Електронна адреса Оргкомітету:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Матеріали конференції повинні відповідати одній з

визначених рубрик секцій, мати науково-практичний

або методичний характер.

Тези мають бути набрані у текстовому редакторі

Microsoft Word через одинарний міжрядковий

інтервал, шрифтом Times New Roman, розміром 14 pt і

абзацним виступом 1 см. Розміри всіх полів 20 мм.

Формат сторінки – А 4. Сторінки не нумеруються,

колонтитули та переноси не використовуються.

Орієнтація сторінки – книжкова. Таблиці та рисунки

допускаються.

Перша сторінка тез повинна містити: у першому

рядку справа прізвище, ім’я та по батькові автора

(напівжирний, прописний розміром 14 pt), науковий

ступінь, вчене звання, посада, назва організації, де

працює автор, місто (звичайний, прописний розміром

14 pt) (подається українською мовою та мовою тез).

Через рядок, по центру – назва роботи (шрифт

напівжирний, прописний розміром 14 pt), і далі, через

рядок, без переносів – текст доповіді.

Усі цитати автор обов’язково повинен звірити з

 

першоджерелами і зробити посилання на них у

квадратних дужках. Список посилань подається

наприкінці тез і оформлюється згідно ГОСТ 8302 :

2015 (до 5 посилань).

Тези не підлягають додатковому редагуванню,

тому вони мають бути ретельно перевірені автором.

Матеріали, які не відповідають вищезазначеним

вимогам та напрямам конференції або з порушенням

терміну подання, розглядатися та публікуватися не

будуть.

Адреса оргкомітету: 61001, м. Харків, майдан

Захисників України, 3, Національна академія

Національної гвардії України, науково-дослідний

центр, НДЛ No 3.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон: Колесніченко Олександр

Сергійович +38 095-437-96-84.

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.