Дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії 

Безкоштовний онлайн дихання-тіло-розум для українців з українським перекладом

Програма стресостійкості для постачальників медичних послуг

Д-р Річард П. Браун, д-р Патриція Гербарг і Джіоті Джо Мануель

вівторок, 15 Листопада, 2022 року з 18:00 до 21:15 за київським часом; 11:00 – 2:15 EDT; 16:00 – 19:15 за Гринвічем

Будь ласка, попередньо зареєструйтеся:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEkduGtrzksGN1k53U4DYsMWCJWG3MD1MnE

Приєднуйтеся до міжнародних експертів, щоб випробувати природні методи лікування для відновлення після катастроф. У цій безкоштовній онлайн-програмі подолання стресу та травми в прямому ефірі навчіться унікальним, заснованим на фактах, практикам розуму та тіла, щоб зміцнити здатність протистояти високим рівням стресу, піклуючись про інших, зосередитися на розумі, подолати втому, зменшити фізичний біль і підтримати відновлення від травма. Працівникам охорони здоров’я потрібні методи відновлення та підтримки власного психічного та фізичного здоров’я, щоб вони могли продовжувати піклуватися про свої сім’ї, пацієнтів і громади.

18:00 - 18:50 (Україна) Доктор Річард Браун навчає простим, ніжним, але потужним рухам і дихальним практикам, які швидко знімають стрес, напругу і хвилювання. Це можуть робити сидячи, стоячи або лежачи, навіть люди з фізичними травмами.

18:50 – 19:00  10-хвилинна перерва

19:00 – 19:40  Джіоті Джо Мануель, засновник спеціальної йоги для дітей з особливими потребами, демонструє практику допомоги дітям, які постраждали від стресу та травми.

19:40-19:50   10-хвилинна перерва

19:50 – 20:50 Доктор Гербарг читає лекцію зі слайдами та відеокліпами про наукові основи практик дихання-тіло-розум (BBM), клінічні дослідження використання BBM для тих, хто пережив травми та війну, а також приклади того, як BBM допомагає дітям.

20:50 – 20:55 5-хвилинна перерва

20:55 – 21:15 Д-р Браун і д-р Гербарг продовжують обговорення, запитання та відповіді з тими, хто може залишитися.

Ця програма з українським перекладом буде записана та доступна кожному, хто зареєструється. Він пропонується всім українським медичним працівникам, доглядачам та вчителям.

Організації, громадські організації, державні службовці та інші, хто допомагає українцям, також запрошуються.

Понад 20 років д-р Браун і д-р Гербарг, співзасновники Breath-Body-Mind, надають міжнародні програми допомоги жертвам катастроф.   https://www.breath-body-mind.com/for-ukrainians

Річард П. Браун, доктор медичних наук, ад’юнкт-професор клінічної психіатрії, Коледж лікарів і хірургів Колумбійського університету

Патріція Гербарг, доктор медичних наук, доцент кафедри клінічної психіатрії, Нью-Йоркський медичний коледж

 

 

Ця програма спонсорується The Breath-Body-Mind Foundation, некомерційною 501(c)3.

 

Breath-Body-Mind Stress Resilience Program for Ukrainian Healthcare Providers

 

Tuesday, November 15, 2022

 

·         Free Online Breath-Body-Mind for Ukrainians with Ukrainian Translation

·         Stress Resilience Program for Healthcare Providers

·         Dr. Richard P. Brown, Dr. Patricia Gerbarg, and Jyoti Jo Manuel

·         Tuesday, November 15, 2022 at 18:00-21:15 Kyiv, Ukraine time;

11:00 AM – 2:15 PM EDT; 4:00 PM-7:15 PM GMT

Please Pre-register:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEkduGtrzksGN1k53U4DYsMWCJWG3MD1MnE

Join international experts to experience natural healing methods for recovery from disasters. In this free live online stress and trauma relief program, learn unique evidence-based mind-body practices to strengthen the ability to withstand high levels of stress while caring for others, sharpen mental focus, overcome fatigue, reduce physical pain, and support recovery from trauma. Healthcare workers need methods to restore and maintain their own mental and physical health so that they can continue taking care of their families, their patients, and their communities.

18:00-18:50 (Ukraine) Dr. Richard Brown teaches simple, gentle, but powerful movement and breath practices that quickly relieve stress, tension, and anxiety. These can be done sitting, standing, or lying down, even by people with physical injuries.

18:50-19:00  10-minute break

19:00-19:40  Jyoti Jo Manuel, founder of Special Yoga for Children with Special Needs, demonstrates practices for helping children affected by stress and trauma.

19:40-19:50   10-minute break

19:50-20:50   Dr. Gerbarg gives a lecture with slides and video clips on the scientific basis for Breath-Body-Mind (BBM) practices, clinical research on using BBM for survivors of trauma and war, and examples of how BBM helps children.

20:50-20:55  5-minute break

20:55-21:15 Dr. Brown and Dr. Gerbarg continue discussion, Q & A with those who can stay.

This program, with Ukrainian translation, will be recorded and made available to everyone who registers. It is offered for all Ukrainian healthcare providers, caregivers, and teachers.

Organizations, NGOs, government workers, and others who are helping Ukrainians are also welcome to come.

For more than 20 years, Dr. Brown and Dr. Gerbarg, co-founders of Breath-Body-Mind, have provided disaster relief programs internationally. www.breath-body-mind.com

Richard P. Brown, MD, Associate Professor in Clinical Psychiatry, Columbia University College of Physicians and Surgeons

 

Patricia Gerbarg, MD, Assistant Professor in Clinical Psychiatry, New York Medical College

 

 This program is sponsored by The Breath-Body-Mind Foundation, a non-profit 501(c)3.

www.breathbodymindfoundation.org

 

 

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.