Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїПоложення про підготовку спеціалістів психотерапевтів
з групового аналізу

Психотерапевтична підготовка з групового аналізу грунтується (базується) на Основах законодавства України про охорону здоров`я, нормативно-правових актів, які стосуються психотерапевтичної допомоги в Україні та даного положення. Підготовка здійснюється секцією групового аналізу.

Груповий психоаналіз є формою психоаналітичної психотерапії стосовно груп. Група складається з 8-15 учасників і учбові сесій проводяться один-два рази в тиждень або у формі блоків. У групі діє основне аналітичне правило вільної асоціації у формі вільної комунікації між членами групи. Керівник(и) групи не пропонує темитики в групі, а лише сприяє вияву фантазій, мрій, почуттів і відчувань (сприйнять). Він (вони) зосереджуються на інтерпретації (проясненню) групового процесу і враховує перед усім їх латентне (підсвідоме) значення. Як і в кожній аналітичній процедурі, в першу чергу опрацьовуються повторне витіснення конфліктів у переносній ситуації в рамках групової події. Важливим інструментом в роботі з групами є аналіз контрпереносу керівника(ів) групи.

Як і в кожній психоаналітичній терапії, груповий аналітик поводиться помірковано і абстрактно, тобто утримується від впливу почуттів і оцінок по відношенню до членів (учасників) групи. Сукупність свідомої і підсвідомої комунікації в групі представляється як групова матриця, причому вклади і проблеми окремих членів групи вплітаються у загальну групову матрицю. Груповий психоаналіз застосовується у модифікованих формах у лікуванні важких порушень такі як психози, статеві девіації, а також у лікуванні дітей і підлітків. Існує також психоаналітична групова психотерапія пар, аналітична сімейна терапія.

1.ВСТУП

1.1. Підготовка групових аналітиків є психотерапевтичною підготовкою і дає право після її закінчення бути внесеним до реєстру психотерапевтів УСП.
1.2. Підготовка передбачає: набуття власного досвіду у навчальних психоаналітичних групах, оволодіння теорією і методами групового психоаналізу. Така підготовка дозволяє випускникам самостійно використовувати метод групового психоаналізу у групах і проводити, пов`язану з цією роботою допомогу окремим людям.

2. УМОВИ ПРИЙОМУ

2.1. До підготовки може бути допущені
2.1.1 Дієздатні особи.
2.1.2. Особи яким виповнилось 21 рік.
2.1.3. Особи, які мають письмову згоду спеціальної секції групового психоаналізу, яка забезпечує місце підготовки.
2.1.4. Особи, які закінчила вищий учбовий заклад та має диплом відповідного зразку з медицини, психології, педагогіки, соціології, журналістики чи іншої гуманітарної дисципліни (фаху).

3.ДОПУСК.

3.1. До підготовки допускаються кандидати, які пройшли співбесіду із двома уповноваженими навчаючими терапевтами і були одноголосно визнані ними як придатні. Для реєстрації необхідно подати резюме, яке містить автобіографічну довідку та інформацію про професійну діяльність.
3.2. Особливі методичні критерії для допуску кандидатів: розуміння символів, емпатичність, здатність до комунікування, фантазій і рефлексій, а також до Я-роздвоєння в терапевтичній ситуації.
3.3. У випадку відмови кандидату повинні запропонувати особисту співбесіду з представником секції групового аналізу.
3.4. Кандидат має можливість повторити своє клопотання.
3.5. Секція групового аналізу зобов`язується надати кандидату-претенденту інформацію про умови зарахування.

4. ПІДГОТОВКА

Підготовка охоплює три структурні елементи:

4.1. Проходження власного досвіду у психоаналітичній групі щонайменше 300 годин (1-а година - 45 хвилин)
4.2. Теоретична підготовка щонайменше 300 годин.

4.2.1. теорію індивідуального психоаналізу (120 год.) із наступними елементами: теорія особистості (20 год.) загальна і спеціальна теорія неврозу (20 год.); психоаналітична теорія розвитку, включаючи (селф) Я-психологію і теорію об`єктивних стосунків (20 год.); теорія ранніх порушень (20 год.); загальна і спеціальна теорія психозу (10 год.); техніка психоаналізу (30 год.).
4.2.2. Теорія групового аналізу із наступними елементами (180 год) теорія особистості і теорія інтеракції в аналітичній групі (50 год.); групові аналітичні теорії (60 год.) техніка групового аналізу (показання, діагноз, перше інтерв`ю, сетінг (рамкові умови), форми інтервенції (50 год.); спеціальне використання групового аналізу (методики і техніки), групової короткотривалої терапії, супервізія, Балінт-групи, великі групи (20 год.).
4.2.3. Метою відвідування групових психоаналітичних заходів є набуття психоаналітичних основ терапевтичної техніки і застосування їх у групах. Можна закінчити теоретичні курси у безперервних формах при кафедрах учбових закладів чи у формі блоків. 40 годин треба закінчити у формі семінарів з опрацюванням нової психоаналітичної літератури.

4.3. Практична діяльність ____ годин, супервізія 150 год.

4.3.1. Необхідно (підтвердити) ____ годин власної психотератевтичної діяльності. Із них принаймі _____ годин повинні припадати на групову аналітичну практику, решта годин на окремі види діяльності пов`язані з груповою аналітичною роботою (перше інтерв`ю, спостереження за роботою групи - ____ год.)
4.3.2. Для психотерапевтичної практики необхідні принаймі 150 год. супервізії (30 год. повинно припадати на індивідуальну супервізію, 120 год. супервізії в групі у супервізора методиста секції з групового аналізу). Супервізії можуть відбуватися також у виді спеціально підготовлених блоків (супервізійних семінарів).

5. ПРАКТИКА І СУПЕРВІЗІЯ

5.1. Психотерапевтична підготовка вимагає проходження практики у психотерапевтично-психосоціальній ділянці в існуючих закладах охорони здоров`я чи соціального забезпечення щонайменше 700 годин, із них принаймі 150 годин протягом року у відповідному спеціальному закладі охорони здоров`я.
5.2. Ця практика повинна супроводжуватися супервізією щонайменше 30 годин.

6. УМОВИ ДЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ

6.1. Щоб клопотатися про присудження академічного ступеню групового аналітика, необхідно закінчити теоретичну підготовку, груповий аналітичний власний досвід, супервізію у визначеному вище обсягах.
6.2. Необхідно на супервізії захистити завершений випадок психоаналітичного лікування.
6.3. Необхідно прочитати передбачені вимогами секції доповіді з теорії групового та індивідуального психоаналізу під час відповідних заходів із документальним підтвердженням викладених випадків.
6.4. Спеціальна підготовча комісія аналітичної секції УСП присуджує академічний ступінь групового психоаналітика.
6.5. Присудження ступеня підтверджується сертифікатом.

Останні новини