Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїПринципи побудови програми:

 1. Комплексність
 2. Інтегративність – розглядаються різні психодинамічні школи і підходи
 3. Послідовність викладу:
  1. Від загального до конкретного
  2. Від теорії до практики
  3. Історичний (від найдавніших уявлень та досліджень до сучасних)
  4. Теорії розвитку людини – від народження до похилого віку
 4. Орієнтація на застосування теорії на практиці

Навчальна програма розроблена згідно вимог отримання Європейського сертифікату з психотерапії (встановлених Європейською Асоціацією Психотерапії) та сертифікату спеціаліста Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій.

Для присвоєння Європейського сертифікату з психотерапії -

Теоретичне навчання впродовж 4 років спеціалізації в одній з модальностей психотерапії повинно включати наступні елементи (п. 4.2.2. Положення про Євросертифікат):

 • Теорії розвитку людини впродовж життєвого циклу;
 • Розуміння інших психотерапевтичних підходів;
 • Теорії змін;
 • Розуміння соціальних і культуральних аспектів психотерапії;
 • Теорії психопатології;
 • Теорії діагностики і інтервенцій;

Вимоги для отримання сертифікату ЄКПП:

 • Теорії і дослідження, на яких базується психоаналіз;
 • Історія і школи психоаналізу;
 • Відповідні теорії змін і розвитку;
 • Теорії психопатології;
 • Психосоціальні питання, пов’язані з психоаналізом;
 • трансфер і контртрансфер;
 • психологічні захисти і опір;
 • теорія об’єктних відносин.

Загальна тривалість теоретичного курсу: 600 академічних годин

Курс розподіляється таким чином, щоб включати блоки теоретичної підготовки, що є загальними для всіх напрямків психотерапії, та спеціалізовані блоки.

Програма відображає перелік навчальних тем. Передбачена можливість гнучкого створення різних навчальних планів підготовки.

(Спеціальні позначення: З – загальна теорія для всіх напрямків в УПУ, С – спеціалізована теорія)

Блок (назва)К-сть академ. год.Загальна/спец. (З/С)
1 Соціальні та культурні аспекти психотерапії.
(Психосоціальні питання, пов’язані з психоаналізом)
33 З
2 Основні психотерапевтичні напрямки. Практичні аспекти консультування.
(Розуміння інших психотерапевтичних підходів)
88 З
3 Етичні аспекти психотерапії 30 З
4 Історія і школи психоаналізу.
Теорії і дослідження, на яких базується психоаналіз.
40 С
5 Теорії розвитку та періодизація життєвого циклу.Теорії змін 80 С
6 Теорії психопатології 150 З
7 Теорії діагностики та інтервенції 140 С
8 Теорії групового психоаналізу 40 С
ВСЬОГО, в т.ч.: 600
Загальної 300
Спеціалізованої 300

Блок 1. Соціальні та культуральні аспекти психотерапії (Психосоціальні питання, пов’язані з психоаналізом) – 32 години

1.1 Історія розвитку психотерапії.
1.2 Місце психотерапії серед наук про людину
1.3 Емпіричність і доказовість у психотерапії. Основи досліджень у психотерапії
1.4 Вимоги до психотерапевтичної освіти, освітні установи, професійні організації, форми обов’язкової та додаткової освіти у сфері психотерапії/ Нормативне регулювання професійної психотерапевтичної діяльності.
1.5 Етичні засади психотерапії
1.6 Філософські основи психотерапії.Уявлення про філософські парадигми.
Психотерапевтичні методи в контексті філософських парадигм.
Постмодерні тенденції в сучасній психотерапії.
1.7 Психотерапія і культура. Транс-культуральні відмінності в теорії і практиці психотерапії.
1.8 Біологічні основи психотерапії.

1.8.1 Психотерапія і медицина.
1.8.2. Сучасна генетика. Генетичні предиспозиції темпераменту, характеру та психічних розладів.
1.8.3 Нейрофізіологічні дослідження і сучасна психотерапія.
1.8.4. Сучасні класифікації психічних розладів.

1. 9. Прикладний психоаналіз

Блок 2. Основні психотерапевтичні напрямки. Практичні аспекти консультування. (Розуміння інших психотерапевтичних підходів) – 88 годин

2.1 Ознайомлення з основними психотерапевтичними напрямками: індивідуальна психологія, гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова, клієнт-центрована психотерапія, системна сімейна терапія, психодрама, дитяча та ін. – 56 год.
2.2 «Практичні аспекти консультування. Диференціація завдань психотерапії та консультування. Основні засади консультування. Особливості консультування в рамках різних методів. – 32 год.

Блок 3. Етичні аспекти психотерапії - 30 годин

Блок 4. Історія і школи психоаналізу. Теорії і дослідження, на яких базується психоаналіз – 40 годин

4.1 Історія і школи психоаналізу (Загальний і оглядовий виклад). – 20 год

4.1.1 Передісторія виникнення психоаналізу: загальний контекст
4.1.2 З. Фройд та створена ним класична школа психоаналізу.
4.1.3 Перші послідовники Фройда (К. Абрахам, О. Ранк, Г. Сакс, В. Штекель, Е. Джонс, М. Ейтінгон, Т. Райк, П. Федерн)
4.1.4 Індивідуальна психологія за А. Адлером
4.1.5 Аналітична психологія (К.Г. Юнг).
4.1.6 Угорська школа психоаналізу (Ференці, Балінт)
4.1.7 Нео-фрейдисти: К. Хорні, Е. Фромм, В. Райх.
4.1.8 Его-психологія (А. Фройд, Х. Хартманн та ін.)
4.1.9 Теорія об’єктних стосунків (М. Кляйн, М. Малер та послідовники)
4.1.10 Концепції психоаналітиків Великобританії (Д. Віннікот, У. Біон)
4.1.11 Розвиток психоаналізу у Франції (школа прикладного психоаналізу Ж. Лакана),
4.1.12 Селф-психологія (Х. Когут)
4.1.13 Концепція психосоціального розвитку ідентичності Е. Еріксона.
4.1.14 Дослідження ефективності психоаналізу у США та Німеччині (Г. Гартман, Ф. Александер, Томе, Кехелє),
4.1.15 Інтерсубєктивний психоаналіз (Дж. Атвуд, Р. Столороу та ін.)
4.1.16 Розвиток психоаналізу в Україні (С. Балей, В. Підмогильний, О. Гейманович, М. Вульф).
4.1.17 Реляційний психоаналіз.
4.1.18 Когнітивно-аналітична терапія Фонегі,
4.1.19 Психоаналіз і нейронауки.

4.2 Теорії і дослідження, на яких базується психоаналіз. Основні поняття. (Загальний оглядовий виклад) – 20 год.

4.2.1 Впровадження до психоаналітичної метапсихології
4.2.2 Тріб-теорія. Психосексуальний розвиток. Економічна модель психіки
4.2.3 Регулювання психічної діяльності: принцип реальності, принцип задоволення, адаптація, нарцистичній гомеостаз.
4.2.4 Позасвідоме та його прояви.Топічна модель психіки. Інтерпретація снів.
4.2.5 Теорія психічної травми в психоаналізі.
4.2.6 Структурна модель психіки. Его-психологія.Теорія психологічних захистів.
4.2.7 Психологія Self.
4.2.8 Концепція об`єктних стосунків.
4.2.9 Психоаналітична теорія афекту.
4.2.10 Психоаналіз та психосоматика.
4.2.11 Психоаналіз і нейронауки.

Блок 5. Теорії розвитку та періодизація життєвого циклу. Теорії змін – 80 годин

5.1 Вступ до періодизації розвитку.
5.2 Психосексуальний розвиток. Оральна, анальна та едипальна фази розвитку.
5.3 Концепції фіксації та регресії в психоаналізі.
5.4 Едипальна фаза у дівчаток - контроверсії (З. Фройд / К. Хорні)
5.5 Его-психологія. Розвиток Его та Супер-Его.
5.6 Об`єктні стосунки в теорії М. Кляйн. Шизоїдно-параноїдна та депресивна позиції.
5.7 Процеси сепарації-індивідуалізації в концепції М.Малер.
5.8 Психосоціальний розвиток та ідентичність (Е. Еріксон)
5.9 Ранній розвиток Д. Стерн, Дж. Боулбі.
5.10 Розвиток з позицій Селф-психології.
5.11 Концепція Д.Вінікота: перехідні об`єкти, рання тріангуляція та роль оточення.
5.12 Сучасні концепції пренатального розвитку
5.13 Розвиток афекту та когнітивних функцій. Дитяча агресивність.
5.14 Психологія підліткового віку.

Блок 6. Теорії психопатології – 150 годин

Загальна психопатологія (Пропедевтика психічних захворювань)

Блок 7. Теорії діагностики та інтервенції – 140 годин

7.1 Психодинамічні аспекти діагностики. Психіатрична та психодинамічна класифікації психічних розладів: спільне та відмінне.

7.1.1 Рівні психічної організації в психодинамічній теорії. Неврози/пограничні стани/психози. Захисні механізми.
7.1.2 Психодинамічна теорія характеру. Структура особистості. Розлади особистості.
7.1.3 Тривога і утворення симптому. Конверсії. Соматизація.
7.1.4 Психоаналітичні підходи до нарцисизму.
7.1.5 Класичні психоаналітичні дослідження істерії. Істеричний характер.
7.1.6 Обсесивно-компульсивний невроз та характер.
7.1.7 Фобії і панічні розлади.
7.1.8 Параноїдний характер.
7.1.9 Шизоїдний характер.
7.1.10 Психодинамічне розуміння сексуальних перверзій. Катексис лібідо на об’єкти.
7.1.11 Психічні травми та дисоціація.
7.1.12. Психопатія/Соціопатія/Антисоціальний розлад.
7.1.13 Розлади харчової поведінки. Анорексія/Булімія
7.1.14 Психодинамічні підходи до психосоматики.
7.1.15 Теорії афекту. Розлади афекту. Маніакальний. Депресивний.
7.1.16 Агресія. Садизм. Мазохізм.
7.1.17 Залежність. Патогенез. Види, форми, стадії.

7.2 Діючі фактори та типи інтервенцій в психоаналітичній техніці.

7.2.1 Значення сетінгу в психоаналітичній терапії. Позиція аналітика.

7.2.1.1 Різновиди сетінгу. Вплив рамок установи. Стаціонарна психотерапія. Робота біопсихосоціальної команди.
7.2.1.2 4 етапи в системі лікування: Профілактика, лікування, реабілітація, ресоціалізація.

7.2.2.Інтерпретація та інші види терапевтичних інтервенцій. Головне правило.
7.2.3 Аналіз опору та розуміння захисних механізмів. Правило аналізу 'зверху вниз '
7.2.4 Регресія та її використання в терапії.
7.2.5 Робота з проявами несвідомого. Денні фантазії/сновидіння. Вільні асоціації та інтерпретація сновидінь.
7.2.6 Аналіз переносу: класична модель. Зміна парадигм та трансформація розуміння переносу.
7.2.7 Робота з нарцистичними формами переносу.
7.2.8 Контрперенос в терапії та діагностиці. Емпатія.
7.2.9 Терапевтичні стосунки та робочий альянс: повторне переживання і нові інтерналізації, розщеплення Его в аналізі, холдінг та контейнерування.
7.2.10 Інтерсубєктивний психоаналіз – Інтерсубєктивний «третій».
7.2.11 Реляційний психоаналіз.
7.2.12 Зміна психотерапевтичної техніки в історичній перспективі. Вплив парадигм. Результати сучасних досліджень в нейронауках.

7.3 Етапи та різновиди психоаналітичної психотерапії.

7.3.1 Техніка первинного інтерв`ю.
7.3.2 Психодинамічна діагностика та вибір терапевтичної техніки. Операціоналізована психодинамічна діагностика.
7.3.3 Початок терапії - встановлення альянсу та терапевтичного договору.
7.3.4 Стандартна психоаналітична техніка.
7.3.5 Короткофокусна та проблемно-центрована психоаналітична терапія.
7.3.6 Підтримуюча терапія: фактори ефективності.
7.3.7 Експресивна психоаналітична психотерапія.
7.3.8 Робота з важкими нарцистичними розладами з позиції Селф-психології. Когут vs Кернберг.
7.3.9 Психоаналіз і творчість. Психодинамічна Арт-психотерапія.
7.3.10 Символи у психодинамічній психотерапії. Символдрама (кататимно-імагінативна психотерапія).
7.3.11 Терапія пар. Психоаналітична сімейна терапія.
7.3.12 Когнітивно-аналітична терапія П. Фонегі.
7.3.13 Завершення психоаналітичної психотерапії. Розрішення переносу. Опрацювання депресивної позиції.

Блок 8. Групова психоаналітична психотерапія ( груповий аналіз) – 40 годин.

8.1 Культура і група: групова культура. Концепції групової динаміки та групові процеси. Соціальні та культурні аспекти психоаналізу.
8.2 Теоретичні моделі групового аналізу.

8.2.1 Модель В. Біона.
8.2.2 Модель С. Фукса. Групова матриця.
8.2.3 Гетінгенська модель.
8.2.4 Теоретична концепція T.Barrow та R.Slawson`a.
8.2.5 Група як ціле: ранні психоаналітичні дослідження групових процесів.

8.3 Покази до групової психоаналітичної психотерапії.

Відбір пацієнтів в терапевтичні групи. Формування групи.

8.4 Рамкові умови (сетінг) групового аналізу.
8.5 Основні правила групової роботи. Абстиненція.
8.6 Терапевтичні фактори та процеси в групі.

8.6.1 Регресія в групах. Опір в групах.
8.6.2 Реакції переносу в групах.
8.6.3 Групові фантазії.
8.6.4 Афекти в групі.
8.6.5 Груповий конфлікт.
8.6.6 Груповий нарцисизм.
8.6.7 Конкуренція в групах.
8.6.8 Групова комунікація в світлі теорії об`єктних стосунків. Примітивні захисти в групах.
8.6.9 Негативна терапевтична динаміка.
8.6.10 Роль ведучого терапевтичної групи. Інтервенції.

8.7 Навчальні групи.

8.7.1 Ведення груп. Стратегія інтервенцій
8.7.2 Спостерігацтво
8.7.3 Роль ко-терапевта.
8.7.4 Групова супервізія
8.7.6 Балінт-групи

8.8. Велика група
8.9 Групова супервізія
8.10 Тривалість групової терапії. Короткотривала групова психотерапія
8.11 Моделі групового аналізу в клініці. Спеціалізовані терапевтичні групи.
8.12 Дослідження ефективності групової терапії.

+Використання кататимних імагінацій в груповому процесі