Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ГЕШТАЛЬТ- ТЕРАПІЇ

1. Вступ до Гештальт-терапії:

Історія розвитку Гештальт-терапії. Її теоретичні та історичні першоджерела (психоаналіз З.Фрейда, психодрама Дж.Морено, філософія та практика Дзен-буддизму, Гештальт-психологія К.Левіна). Багатогранність та відмінності сучасних напрямків гештальт-терапії.

2. Теоретичні основи Гештальт-терапії:

Контакт, границя контакту, цикл контакту. Self теорія та функції self. Пентаграма Гінгера. Теорія стосунків "організм-середовище" та "фігура-фон".
Феноменологічний підхід, основні його принципи (вітальності, актуальності, усвідомлення, відповідальності). Функціонування границі контакту: проекція, ретрофлексія, конфлуенція, дифлексія, інтроекція.  Динаміка self. Опір. Втрата Его-функції та основні типи переривання контакту.
Структурний аналіз в розповіді клієнта. Терапевтичні метафори.

3. Методи і техніки групової та індивідуальної Гештальт-терапії:

Проблеми групової динаміки. Метод "гарячого стільця", підтримки та фрустрації, ампліфікації емоційних станів. Техніки роботи зі сновидіннями та фантазіями. Терапевтичні метафори. Робота з полярностями, позитивна дезінтеграція, теорія парадоксальних змін. Гештальт та тілесно орієнтовані методи.

4. Використання допоміжних засобів у Гештальт-терапії.

Робота з фотографіями, відеофільмами. Арттерапія, психодрама та монодрама в Гештальт-терапії.

5. Терапевтичні стосунки в Гештальт-терапії.

Ефективність терапевтичної роботи. Перенос та контрперенос.

6. Екзистенційний підхід у Гештальт-терапії.

Рівень усвідомлення гештальт-терапевта. Ресурси емоційного опору клієнта та психотерапевта. Деонтологія.

7. Тренінг навичок психотерапевтичного консультування.

Емпатійне слухання (К.Роджерс). Практикум з Гештальт-терапії (Ф.Перлз, П.Гудман). Практикум тілесно-орієнтованої терапії (А.Лоуен, В.Райх).

8. Динамічна концепція особистості  в Гештальт-терапії.

Аналіз ранніх порушень. Стратегії гештальт-терапевта в роботі з неврозами, межовими порушеннями, психозами, залежностями, ендокринними розладами.

9. Техніки роботи  з кризовими станами.

Природа психологічних криз, проблема посттравматичного синдрому. Особливості кризового супроводу при втратах, станах гострого горя.
Методи підтримки та фрустрації.

10. Гештальт-терапія психосоматичних проблем:

Ретрофлексія - основа дисфункції організму. Причини захворювань як порушення функції контакту організму. Проблема індукованих захворювань.
Хвороба як порушення функціонування особистісної структури організму.

11. Використання методів Гештальт-терапії в бізнес-консультуванні.

Пентаграма Гінгера при аналізі функціонування організацій. Інтерперсональний контакт та його порушення. Етапи організаційного консультування.

12. Методи дитячого (ігрова психотерапія) та сімейного (вивчення генеалогічної карти, сексуальна проблематика) консультування в Гештальті.

Динамічні процеси в сімейному "організмі". Метод опосередкованого діалога в парі. Гештальт-консультування в шкільній практиці.

СТРУКТУРА КУРСУ,  ФОРМА ТА  МЕТОДИ  НАВЧАННЯ.

Навчання проходить у формі періодичних психотерапевтичних, теоретичних та супервізійних сесій (семінарів), а також навчальної діяльності у період між ними, та передбачає наступні форми і методи:

  • особиста психотерапія в групі;
  • індивідуальна психотерапія;
  • теоретичні семінари;
  • тематичні семінари;
  • самостійне вивчення спіціальної літератури;
  • супервізійні семінари;
  • індивідуальні супервізії;
  • інтервізійні групи;
  • участь в Гештальт-інтенсивах;
  • конференції.

Для реалізації навчального курсу залучаються дипломовані та сертифіковані фахівці в галузі Гештальт-терапії, тренери та супервізори Гештальт- секції УСП.
Програма складена у відповідності до вимог Європейської  Психотерапевтичнї Асоціації та Міжнародної Федерації Організацій, що викладають Гештальт.

Останні новини