Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїОСВІТНЯ ПРОГРАМА
З підготовки спеціалістів за напрямком - Індивідуальна глибинна психологія за А.Адлером

I. Загальні положення.

1.1. Психотерапевтична підготовка за напрямком - Індивідуальна глибинна психологія за А.Адлером базується на Основах законодавства України про охорону здоров`я, нормативно-правових актах, які стосуються психотерапевтичної допомоги в Україні та даного документа.
1.2. Підготовка є психотерапевтичною підготовкою і дає право після її закінчення бути внесеним до реєстру психотерапевтів УСП.
1.3. Підготовка передбачає:

Набуття власного досвіду у навчальних психоаналітичних групах, оволодіння теорією і методами психоаналізу. Така підготовка дозволяє випускникам самостійно використовувати метод психоаналізу, проводити допомогу окремим особам.
Набуття власного досвіду в групах у рамках освітніх проектів.
Опанування теорією та методами індивідуальної психотерапії в рамках освітніх проектів УСП і ЄАП при обов`язковій участі сертифікованих тренерів і визнаних УСП фахівців за напрямком.

II. Умови прийому.

2.1. Кандидат має бути дієздатним.
2.2. Вік кандидата має бути не менше 24 роки.
2.3. Кандидат повинен отримати погодження керівників психотерапевтичного проекту в рамках якого здійснюється освіта, пройти інтерв`ю допуску у двох уповноважених тренерів УСП.
2.4. Кандидат повинен мати диплом вищого учбового закладу відповідного зразка з медицини, психології або будь-якої гуманітарної освіти з додатковою психологічною освітою.
2.5. Кандидат надає резюме, яке містить автобіографічну довідку, інформацію про професійну діяльність та практичну роботу у закладах охорони здоров`я.

III. Мета освітньої програми.

3.1.Після завершення навчання - участь у дослідєжуваних проектах.
3.2. Кураторство досліджень з психології особистості у всіх сферах.
3.3. Викладання психології особистості.
3.4. Освіта та перекваліфікація.
3.5. Сприяння обміну досвідом, розповсюдження результатів досліджень у галузі психології особистості, психотерапії, психоаналізу.
3.6. Співпраця з національними та міжнародними організаціями, що мають ідентичну та споріднену мету.
3.7. Підтримка українських традицій в психології особистості.
3.8. Сприяння інституціям, які займаються психотерапевтичною та консультаційно-підтримучою діяльністю.
3.9. Можливість подальшого навчально-методичного навчання в інституті Альфреда Адлера /Австрія, Відень/.

IV. Зміст освітньої програми.

4.1. Проходження власного досвіду у психоаналітичній групі щонайменше 600 годин /1 година - 45 хвилин/.
4.2. Теоретична підготовка складається з двох розділів:

  • Загальна теорія психотерапії - 300 годин.
  • Спеціальна теорія з питань індивідуальної глибинної психології - 300 годин.

4.2.1.     Впровадження в історію предмету та розвиток психотерапевтичних шкіл     120
4.2.2.     Впровадженя в теорію особистості     30
4.2.3.     Впровадження в загальну психотерапію та психологію розвитку     60
4.2.4.     Впровадження в реабілітацію та терапевтичні аспекти педагогіки     30
4.2.5.     Впровадження в психологічну діагностику та оцінку     60
4.2.6.     Впровадження в психосоціальні форми інтервенцій     60

V. Власний досвід.

Проходження власного досвіду на протязі 5 років у вигляді двох освітніх семестрів на рік в рамках освітнього проекту УСП або інших визнаних освітніх інституціях.
Проходження індивідуального аналізу у визнаних психотерапевтів.
Участь у

  • малих групах - 266 годин,
  • великих групах - 80 годин,
  • індивідуальний аналіз - не менше 100 годин.

VI. Самостійна практична діяльність та супервізії.

6.1. Психотерапевтична підготовка вимагає проходження практики у психотерапевтично-психосоціальній галузі в закладах охорони здоров`я чи соціального забезпечення щонайменше 600 годин із них 300 годин протягом року у закладі охорони здоров`я.
6.2. Ця практика повинна супроводжуватись супервізією 150 годин.

VII. Умови для закінчення.

7.1. Для присудження академічного ступеню аналітика необхідно закінчити теоретичну підготовку, груповий аналітичний досвід, індивідуальний аналіз, супервізію у визначеному вище обсязі.
7.2. Представлення та захист на супервізії від 1 до 3 завершених випадків довготривалої психотерапії.
7.3. Захист теоретичного реферату по даному напрямку ( бажані виступи на конференціях та публікації).

Останні новини