Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїПіслядипломна освіта для отримання кваліфікації 'психотерапевт за методом символдрами'

Навчання для отримання кваліфікації 'психотерапевт за методом символдрами' в структурі Міжнародного товариства Кататимного переживання образів та імагінативних методів у психотерапії та психології (МТКПО) передбачає наявність вищої освіти (медичної, психологічної чи соціально-педагогічної).
Навчання платне, триває декілька років. У нього входить не менше 745 академічних годин:

1) персональний аналіз в рамках індивідуальної та групової навчальної психотерапії (індивідуальна навчальна психотерапія - не менше 50 академічних годин; групова навчальна психотерапія - не менше 100 академічних годин на протязі не менш як 50 занять - мінімум по 2 академічних години кожне);
2) отримання базових теоретичних і практичних знань у ході спеціальних семінарів (теоретичні семінари з символдрами (А1, В1, С1, С2) - не менше 120 академічних годин; психоаналітична теорія на семінарах визнаних психотерапевтичних та психоаналітичних товариств - не менше 300 академічних годин);
3) практичне оволодіння психотерапевтичними методами символдрами в процесі роботи з власними пацієнтами під контролем супервізора: практична робота з пацієнтами під контролем супервізора - не менше 55 годин (два випадки - від 15 сеансів; один випадок - від 25 сеансів);
4) проходження не менше 20 супервізій власних психотерапевтичних випадків (кожна супервізія триває не менше 1 академічної години); участь у групових супервізіях (не менше 100 академічних годин).

Навчальний персональний аналіз - це основа і головна складова частина підготовки психотерапевта. Він сприяє необхідному самопізнанню, особистісному розвитку і безпосередньому засвоєнню психотерапевтичної теорії та практики. Вважається, що психотерапевтична освіта починається з моменту початку навчальної психотерапії. Обов`язковий мінімум - 50 індивідуальних сеансів (тривалістю 50-55 хвилин кожен) і 50 занять у психотерапевтичній групі (тривалістю не менше 2 годин кожне). Навчальну психотерапію і супервізії може проводити тільки доцент або навчаючий психотерапевт.

Навчаючі психотерапевти призначаються з числа психотерапевтів за методом символдрами за наступними критеріями:

1) відчуття причетності до Кататимно-імагінативної психотерапії; прийняття основних правил та етичних вимог МТКПО; постійна (не менше одного разу в році) участь в основних заходах місцевого Товариства символдрами (семінарах, зборах, конференціях);
2) активна психотерапевтична практика та участь у супервізійних семінарах, а також проходження індивідуальних супервізій;
3) активна наукова робота (публікації, доповіді на конференціях) і діяльність щодо розповсюдження і розвитку символдрами.

З числа навчаючих психотерапевтів призначаються доценти Інституту символдрами, які мають право викладання Кататимно-імагінативної психотерапії та проведення супервізій. Обговорення проблемних випадків може проводитися також і без супервізора - в рамках інтервізій.

Між психотерапевтом і пацієнтом не повинно бути жодних службових стосунків. Індивідуальну і групову навчальну психотерапію необхідно проходити в різних психотерапевтів. Для отримання диплому психотерапевта необхідне письмове підтвердження обидвох навчаючих психотерапевтів, які проводили навчальну психотерапію. Передбачається наявність малюнків і протоколів, які особа, що навчається, складає після кожного сеансу (при цьому зберігається правило конфіденційності психотерапії та вимоги терапевтичної етики).

Власне психотерапевтична освіта складається з трьох ступенів: основного (А1-2, В1-2), середнього* (С1-2) і вищого (С3), а також із спеціалізованих семінарів (з групової Кататимно-імагінативної психотерапії (G), психотерапії дітей і підлітків (В3) та ін.). Для всіх психотерапевтів обов`язковим є проходження чотирьох семінарів: А1, В1, С1, С2. Для тих, які спеціалізуються на роботі з дітьми та підлітками, необхідним є проходження семінару з психотерапії дітей і підлітків В3. Ті, хто спеціалізується на роботі з психосоматичними захворюваннями, обов`язково повинні пройти відповідний семінар Е1.

Заняття відбуваються в формі лекцій, семінарів, практичних вправ. Психотерапевт за методом символдрами повинен мати необхідний рівень знань з наступних дисциплін: психоаналітичні теорії розвитку та особистості; основи теорії об`єктних стосунків, теорії сновидінь; загальна теорія неврозів і психоаналітичне вчення про захворювання; психосоматичні захворювання; порушення розвитку 'Я' - патологічний нарцисизм, перверзії, манії, депресії, паранойя, межові стани (випадки Borderline), психози; захисні механізми психіки; основи психоаналітичної діагностики; психоаналітичні та психотерапевтичні техніки лікування; робота з опором та переносом; техніка терапії дітей і підлітків; значення снів, фантазій і казок для практики терапії дітей та підлітків; техніка збору анамнезу і опитування; основи психологічного тестування; малювання для діагностики і терапії; основні моделі і техніки групової роботи і групової психотерапії.

Під контролем супервізора необхідно провести психотерапію не менше трьох пацієнтів. Двоє з них повинні пройти 15-25 терапевтичних сеансів. Щонайменше один пацієнт повинен пройти довготривалу психотерапію за методом символдрами - тривалістю більше 25 сеансів. Супервізії необхідно проходити з частотою не менше однієї супервізії на чотири сеанси роботи з пацієнтом.

Крім психотерапії за методом символдрами, бажано освоїти й інші психотерапевтичні методи і техніки, особливо різні форми короткої психотерапії, аналітично орієнтовану та інтеракційну групову психотерапію, а також сімейну психотерапію. Крім того, рекомендується вивчення аутогенного тренування і гіпнозу, поведінкової терапії, терапевтичних бесід за К.Роджерсом, психодрами, гештальт-терапії. Обов`язковим є отримання основ психоаналітичної освіти, навчання на відповідних семінарах (підтверджується сертифікатами - в цілому, не менше 300 академічних годин), знання літератури.

Наприкінці навчання здається екзамен у формі колоквіуму, який складається з повідомлення про структуру і обсяг психотерапевтичної практики і представлення клінічного випадку психотерапії за методом символдрами з описом катамнезу не менш як за півроку. В ході екзамену проводиться дискусія щодо опрацьованої літератури та загальних питань психотерапії. Екзамен приймають двоє доцентів, з якими кандидат не був пов`язаний дружбою, службовими стосунками чи проходженням психотерапії. Не пізніше як за два тижні до екзамену кандидат представляє письмовий опис випадку, що розглядається (12-24 машинописних сторінки), в трьох примірниках: по одному примірнику для кожного доцента і один примірник для архіву. Письмова робота включає в себе опис анамнезу пацієнта, відображає психодинамічний розвиток (описується основний психодинамічний конфлікт, дається характеристика структурного рівня пацієнта, формулюються цілі та стратегія психотерапії). Розглядаються найважливіші, з точки зору психодинаміки, сеанси.

Робота з найважливішими мотивами повинна бути проілюстрована малюнками пацієнта, кольорові ксерокопії яких додаються до письмової роботи. На екзамен потрібно представити аудіокасету з записом сеансу психотерапії, фрагмент з якого може бути прослуханий у ході екзамену. Екзамен, здебільшого, триває 1.5-2 години. На початку екзамену зачитуються офіційні листи від навчаючиго психотерапевтів, в якому повідомляється, що кандидат пройшов індивідуальну та групову психотерапію, і вказується кількість сеансів. Кандидат розповідає про пройдений ним шлях навчання психотерапії за методом символдрами і основ психоаналізу, обсяг персональної індивідуальної та групової психотерапії, випадки психотерапевтичної роботи зі своїми пацієнтами, проведені ним під контролем супервізора. Потім кандидат робить 30-хвилинну доповідь про представлений на екзамен випадок психотерапії. Вона містить опис пацієнта на початку лікування (перше враження, симптоматику, анамнез, психічний стан, психодинаміку, діагноз, мотивацію до психотерапії, прогноз і покази до психотерапії), перебіг психотерапії, цілі психотерапії, стан пацієнта після психотерапії (симптоматика, структура особистості, система значущих міжособистісних стосунків), подальший можливий розвиток і прогноз. Надається короткий письмовий опис всіх сеансів психотерапії та протокол одного сеансу символдрами, а також малюнки до найважливіших, з точки зору психодинаміки, образів. За матеріалами доповіді кандидата проводиться дискусія, в ході якої кандидат повинен довести обґрунтованість сформульованих ним положень.

Після здачі екзамену доценти, які приймали екзамен, пишуть заключення, на підставі якого видається документ про отриману освіту - сертифікат 'психотерапевт за методом символдрами'.

*Для участі в семінарі середнього ступеня (С1-2) необхідні три умови:

1) проходження семінарів основного ступеня (А1, В1);
2) початок власної психотерапевтичної практики під контролем супервізора;
3) початок власної навчальної психотерапії в якості пацієнта (пропрацювання мотивів основного ступеня).

Останні новини