Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ
КЛІЄНТ-ЦЕНТРОВАНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

1. Мета.

Оволодіння даною програмою є підставою для наступного ведення, на власну відповідальність, професійної психотерапевтичної діяльності (індивідуальної та групової) в рамках діючого законодавства, Статуту та Етичних положень Української Спілки Психотерапевтів та положень про надання психотерапевтичної допомоги.

2. Умови допуску.

2.1.Особа повинна бути дієздатною.
2.2. Мати не менше ніж 21 рік.
2.3. Отримати згоду психотерапевтичної установи, яка надасть можливість для проходження практики.
2.4. Прослухати курс психотерапевтичної пропедевтики.
2.5. Мати диплом про вищу гуманітарну освіту, або її еквівалент (згідно Страсбурзької декларації).
2.6. Мати попередню участь у двох семінарах (не менше 60 годин), які є сертифіковані належним чином за підписом двох терапевтів. Мета семінарів:

ознайомлення з методом та рефлексія власної мотивації до набуття психотерапевтичної освіти. Години зараховуються в психотерапевтичну пропедевтику.

3. Зміст освітньої програми.

3.1 Власний досвід (300 год.).

3.1.1. Власний досвід в рамках закритої групи в освітньому проекті ( 200 год. тут та надалі мінімальні показники).
3.1.2. Індивідуальний досвід в методі в рамках проекту (100 год.).

3.2. Теоретична підготовка (674 год.):

3.2.1. Теорія здорової та патологічної особистості (80 год.). Філософські та історичні аспекти розвитку образу людини в клієнт-центрованій терапії.
3.2.2. Методика ( 410 год. )

 • клієнт-центрована діагностика
 • перше інтерв`ю та планування психотерапевтичного процесу
 • розуміння специфічних для певного типу розладів процесу та інтервенцій
 • феноменологія психіатричних розладів
 • всебічне розуміння психосоматичних феноменів
 • кризова інтервенція
 • клієнтцентрована терапія в групах
 • інші сфери застосування клієнтцентрованої психотерапії:

сімейна терапія, дитяча терапія,консультування, педагогіка та суспільно-політичні втручання

3.2.3. Теорії особистості та інтеракційні теорії (144 год.)

 • теорія особистості К.Роджерса
 • Experienсing Ю. Джендліна
 • клієнт-центрована психотерапія
 • інтеракція в клієнт-центрованому розумінні

3.2.4. Робота з базовою літературою та результатами досліджень з клієнт-центрованого підходу (40 год.).

3.3. Супервізія

3.3.1 Групова та індивідуальна супервізія впродовж всієї освітньої програми (120 год.).
3.3.2 Супервізія при проходженні стажування (при потребі) (30 год.)

3.4. Самостійна психотерапевтична діяльність (600 год.)

4. Організація освіти.

Освіта складається з 5 наступних організаційних елементів

4.1. Освітня закрита група (приблизно 16 учасників з двома тренерами), яка працює приблизно 5 років у вигляді workshop переважно під час вихідних днів. Підготовка містить теорію, власний досвід та супервізію.

4.1.1. Перша фаза: 'Власна особа в контакті з іншими' (190 год.):

 • систематичне дослідження власних переживань з огляду на інших та рефлексія власних зразків стосунків;
 • сприйняття та аналіз групових процесів під час навчання.

4.1.2. Друга фаза : 'Особа терапевта ' (160 год.):

 • розуміння розвитку структури власної особистості та її актуального значення.

4.1.3. Третя фаза : 'Психодинаміка терапевтичних стосунків' (200 год.):

 • діагностика,методика, техніка та супервізія в клієнт-центрованій психотерапії.

4.2. Компактні семінари (поза рамками проекту), присвячені найважливішим темам методики, теорії, мета-теорії та праксеології клієнтцентрованої терапії ( 288 год.)
4.3. Навчальна терапія. Додатково до власного досвіду в групі обов`язковим є проходження індивідуальної навчальної терапії (100 год. ) у іншого тренера або еквівалентна кількість годин групової навчальної терапії.
4.4. Самостійна психотерапевтична робота з клієнтами (600 год.)
4.5. Регіональна робоча група. Робота скерована на поглиблене оволодіння змістом навчальної програми, теорією та на участь в інтервізії. У випадку, якщо вона проводиться в рамках освітніх психотерапевтичних установ, то зараховується як стажування або практика.

5. Завершення освіти та процедура її оцінки

5.1. Критеріями завершеної освіти є:

5.1.1. Участь в усіх семінарах з отриманням заліків.
5.1.2. Захист практики та супервізії (з письмовим підтвердженням).
5.1.3. Наявність позитивної рекомендації тренерів та робочої групи.
5.1.4. Захист заключної дипломної роботи.

5.2. Процедура:

5.2.1. Заключний колоквіум, в рамках якого відбувається індивідуальний захист
5.2.2. Попередня подача заявки в атестаційну комісію
5.2.3. Обов`язкова участь нейтральної особи (з числа навчаючих терапевтів, що не брали участі в проекті).
5.2.4. Присутність всієї робочої групи.

5.3. Критерії оцінки.

5.3.1 Для загальної оцінки рівня фахової кваліфікації необхідною є оцінка активності в семінарах. Оцінка проводиться навчаючими терапевтами. У робочих групах - підтверджується учасниками. Терапевтична діяльність підтверджується магнітофонними плівками, протоколами та іншими засобами реєстрації.
5.3.2. Оцінка терапевтичної кваліфікації, яка проводиться перш за все під час супервізій в освітній групі та дається тренерами в письмовому вигляді (з поміткою: рекомендую/не рекомендую).
5.3.3. В письмових роботах та під час заключного колоквіуму необхідними є: теоретичне осмислення, розуміння прикладних аспектів концепції клієнт-центрованої психотерапії та їх критична рефлексія в процесі практичної терапевтичної діяльності. Заключний колоквіум оцінюється випускниками та запрошеним нейтральним спеціалістом більшістю голосів.

6. Критерії відмови в наданні статусу психотерапевта:

6.1. Власне рішення щодо припинення освіти.
6.2. Серйозні порушення Етичних положеньУСП.
6.3. Рішення тренерів освітньої групи (у випадку, якщо для тренерів освітньої групи очевидним став брак здатності кандидата до психотерапевтичної діяльності)
6.4. У випадку негативної оцінки за пунктом 5.3.1. та при відсутності підтвердження замісної активності
6.5. У випадку, якщо негативне рішення по пунктах 5.3.2. або 5.3.3. приймалось тричі.

Проект робочої програми складений О.І.Мироненком, головою секції клієнт-центрованої терапії Української Спілки психотерапевтів.

Останні новини