Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїОСВІТНЯ ПРОГРАМА
з підготовки спеціалістів за напрямком 'Позитивна психотерапія'

1.Загальні положення

1.1. Опанування даною програмою є основою для професійної психотерапевтичної діяльності під особистісну відповідальність в рамках діючого законодавства, статуту та етичних положень Української Спілки психотерапевтів (УСП) та положень про надання психотерапевтичної допомоги.
1.2. Підготовка передбачає:

  • придбання особистого досвіду у психотерапевтичних групах;
  • опанування теорією і методами позитивної психотерапії в рамках спеціалізованих освітніх проектів ЄАП і УСП при обов`язковій участі тренерів, сертифікованих Вісбаденською Академією Психотерапії (м. Вісбаден, Німеччина) і визнаних УСП.

Випускник отримує відповідний диплом Вісбаденської Академії Психотерапії (ВАП) і отримує право бути внесеним в реєстр психотерапевтів УСП.

2.Умови допуску до навчання

2.1. Кандидат має бути дієздатним.
2.2. Вік кандидата повинен бути не менше 21 року.
2.3. Кандидат повинен отримати згоду психотерапевтичного закладу, який є куратором навчання, пройти інтерв`ю допуску у двох уповноважених тренерів.
2.4. Кандидат повинен мати диплом вищого учбового закладу відповідного зразку з медицини, психології або будь-якої гуманітарної освіти з додатковою психологічною освітою (згідно зі Стразбурзькою декларацією).
2.5. Кандидат надає резюме, яке містить автобіографічну довідку та інформацію про професійну діяльність.
2.6. Навчання на майстер-курсі передбачає попереднє опанування базовим курсом, підтверджене відповідним сертифікатом.

3. Зміст освітньої програми

Програма з позитивної психотерапії містить 4 рівні.

1. Базовий курс (180 годин, сертифікат ВАП).
2. Майстер-курс (780 годин, включно 180 годин базового курсу; диплом ВАП).
3. Євро-курс (за стандартами ЄАП, євросертифікат).
4. Окрема програма з підготовки тренерів:

а) тренер з базового курсу;
б) тренер з майстер-курсу.

3.1.Базовий курс- термін навчання 1 рік, 180 годин (4 сесії по 45 годин): теорія, особистий досвід, супервізія.

Теми сесій

1 сесія. Основи психологічного консультування з використанням позитивного підходу.
2 сесія. Основи позитивної психотерапії.
3 сесія. Методи і техніки позитивної психотерапії.
4 сесія. Супервізія, випускний колоквіум. Отримання сертифікату ВАП про закінчення базового курсу.

3.2. Майстер-курс- термін навчання 4 роки, 600 годин (11 сесій по 50 годин - всього 550 годин (а також 50 годин на захист контрольних робіт, дипломної роботи, організацію та проведення інтервізійних груп).) Разом з базовим курсом всього 5 років, годин: теорія - 300 годин, особистий досвід - 300 годин, супервізія - 180 годин. В міжсесійний період передбачається самостійна терапевтична практика в обсязі 270 годин і участь у 27-ми інтервізійних зустрічах (1 раз на місяць).

Теми сесій

1 сесія. Психотерапія - наука, професія та послуга ХХI століття. Особистий досвід: робота з базовими емоційними установками.
2 сесія. Терапевтичний процес та терапевтичні відносини: планування, ведення, аналіз.
3 сесія. Позитивна психотерапія та психосоматичні розлади.
4 сесія. Позитивна сімейна психотерапія та консультування.
5 сесія. Групова позитивна психотерапія.
6 сесія. Психіатрична пропедевтика та фармакологія. Робота з нормою та патологією в позитивній психотерапії.
7 сесія. Позитивна психотерапія в інших галузях: у менеджменті, бізнес-консультуванні, соціальній роботі та освіті.
8 сесія. Духовні аспекти психотерапії і робота з майбутнім.
9 сесія. Загальна теорія психотерапії. Зв`язок позитивної психотерапії з іншими методами.
10 сесія. Кейс-семінар (робота з випадками). Змістовний процес-аналіз.
11 сесія. Випускний колоквіум. Захист дипломних робіт. Заключна супервізія.

4.Документація, яка надається учасниками проекту за період навчання

4.1.На базовому курсі:

1.Контрольні роботи (2 контрольні роботи).
2.Протоколи інтервізійних зустрічей (8 протоколів).
3.Випускна робота.

4.2. На майстер-курсі:

1.Контрольні роботи (9 контрольних робіт).
2.Протоколи інтервізійних зустрічей (27 протоколів).
3.Щоденник практики.
4.Щоденник рефлексії власного досвіду терапевта.
5.Дипломна робота.
1 випадок, докладно описаний (не менше 10 зустрічей).
7 випадків, стисло описані (не менше 5 зустрічей).

5.Умови для видачі сертифікату і диплому ВАП

1.Наявність необхідної кількості документально підтверджених годин з теоретичної підготовки, практичного досвіду, супервізії та практики.
2.Відвідування та активна участь в інтервізійних групах.
3.Написання та захист випускної роботи на базовому курсі та дипломної роботи на майстер-курсі.
4.Наявність сертифікатів про участь у сесіях.
5.Наявність документації, перерахованої в п.4.

6.Критерії відмови у видачі сертифікату та диплому

1.Особисте рішення про припинення освіти.
2.Серйозні порушення етичних положень УСП.
3.Рішення тренерів освітньої групи (у випадках, коли для тренерів наявним є відсутність здібностей кандидата до психотерапевтичної діяльності).
4.Невиконання умов, перерахованих у п.5.

Останні новини