Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїНавчальна програма по психодрамі
(секція психодрами УСП)

Попередні зауваження

Одне з найчастіше вживаних визначень психодрами належить її засновнику Дж. Л. Морено: психодрама – це «наука, яка розкриває «істину душі» драматичними методами. Вона має справу з міжособистісними стосунками і особистими світами».

В процесі психодраматерапії клієнт з допомогою ведучого групи відтворює в драматичній дії значимі події власного життя, а також внутрішньоособистісні проблеми. Дія будується таким чином, щоб допомогти конкретизації і проясненню проблеми, досягненню в ході дії катарсису, інсайту, реорганізації старих установок і когнітивних матеріалів, і реалізації відповідних змін поведінки. Досліджуються нові ролі, альтернативні поведінкові стилі, здійснюється пошук і апробація більш конструктивних моделей вирішення проблем.

В психодраматичній сесії клієнт одночасно і головний герой своєї драми, і її творець, і дослідник себе і свого життя. В той же час досліджуючи свій світ в дії, протагоніст дозволяє іншим членам групи заглянути в його глибини і побачити там відображення їх власних почуттів і переживань, що допомагає їм проживати, опрацьовувати, завдяки емоційному і дійовому включенню в драму протагоніста, власні проблеми. Завдяки тому, що психодрама переносить проблему в дію, з’являється можливість розглянути її комплексно, розгорнути в просторі і часі, в ситуації «тут і тепер», побачити її з різних сторін і сприйняти різними психічними функціями: мисленням, емоціями, відчуттями, інтуїцією.

Метою навчальної програми є навчити кандидатів самостійно проводити терапевтичну сесію,застосовуючи психодраматичні техніки і вмінню інтегрувати їх у власний психотерапевтичний стиль.

Передумови

Передумовою для допуску до навчання є закінчена вища освіта. Мінімальний вік кандидатів 22 роки. До навчання для роботи в якості психодраматерапевтів/керівників псих одрами допускаються лікарі, психологи, соціальні працівники, педагоги, соціологи, теологи і люди з іншою гуманітарною вищою освітою. (Психодраматерапевти використовують психодраму як метод для групової чи індивідуальної психотерапії; керівники психодрами використовують психодраму як метод психосоціальної, педагогічної роботи з метою особистісного розвитку чи розвитку організацій, тощо). У виняткових випадках до навчання в якості запрошених допускаються особи з середньою професійною освітою в суміжних областях (наприклад медсестри, вихователі), які пізніше можуть працювати як асистенти психодраматерапевтів чи керівників психодрами.

Передумовою для особистісного самопізнання і роботи з власними проблемами в рамках навчальної програми, а пізніше для терапевтичної чи іншої групової роботи, являються психічне здоров’я, здатність до емпатії, рефлексії, реалістичного сприйняття себе і інших, рольова гнучкість, мотивація до постійного самопізнання, бажання і здатність конфронтувати з різними частинами власної особистості.

Відбіркове інтерв’ю

Відбіркове інтерв’ю проводиться тренером, якого уповноважила для цього навчаюча організація. Тренер, що проводить інтерв’ю, і керівник пропедевтичної сесії мають бути різними особами.

Пропедевтична сесія

Мета пропедевтичної сесії – дати можливість зацікавленим особам отримати перші враження про метод, зміст і стиль психотерапевтичної роботи і полегшити кандидату прийняття рішення, чи дійсно їй чи йому потрібно брати участь в цьому навчанні. Для тренерів пропедевтична сесія дає додаткову можливість оцінити, чи відповідає кандидат вимогам необхідним для навчання. Для зарахування в навчальну групу необхідні позитивні результати відбіркового інтерв’ю і пропедевтичної сесії. У випадку, коли під час сесії виявляється необхідність у додатковій роботі над собою чи психотерапії, до початку навчання кандидату повідомляються адреси терапевтичних груп чи груп саморозвитку. Після закінчення терапії надається можливість участі у другій пропедевтичній сесії.

Пропедевтична сесія має бути не менш 30 годин*. В якості пропедевтичної сесії може буди зарахована участь в навчально-методичній групі або в групі самопізнання в будь якому проекті, сертифікованому УСП, якщо групу проводить особа, що має статус тренера секції психодрами УСП.

*тут і далі під годиною мається на увазі академічна година, тобто 45 хв.

Власний досвід

Отримання власного досвіду в навчальній програмі передбачає, що кандидат, беручи участь у психодраматичній дії та в груповому процесі, досягає все більш повного бачення своїх внутрішніх конфліктів, пригнічених бажань, фантазій, почуттів, усвідомлює їх вплив на контакти з іншими людьми, а також вплив соціальних інтеракцій на особисту поведінку. Завдяки участі в психодраматичній дії кандидат навчається вживатися у ролі та діяти в різноманітних ролях, часто особистісно незвичних і маловідомих, а також ідентифікувати особисті переживання, що актуалізувались під час виконання ролі.

Обов’язковим є ведення кандидатом двох протоколів: групового процесу і особистісного самопізнання. У протоколі групового процесу кандидат описує події, які відбувалися в групі, і своє бачення того, як вони пов’язані з груповою динамікою, на які групові процеси вони вказують, проводить процес-аналіз психодраматичних дій. У протоколі особистісного самопізнання описуються ті конфлікти, обмеження, стереотипи реагування, особливості власної життєвої концепції тощо, які кандидат усвідомив під час сесії, а також аналіз того, як вони можуть впливати на його поведінку, сприйняття, бачення групових процесів і взаємодію з клієнтами в ролі психотерапевта.

Навчальною програмою передбачено 300 годин власного досвіду, з них мінімум 240 годин методом психодрами в навчальній групі. Крім того, кандидат має отримати 40 годин індивідуальної навчальної терапії. Індивідуальним терапевтом може бути терапевт, який має статус тренера чи ко-тренера. Не може бути індивідуальним терапевтом керівник навчальної психодраматичної групи.

Не менше половини годин власного досвіду в навчальній групі мають бути отриманими з одним і тим самим терапевтом-викладачем, але протягом набуття власного досвіду групи кандидат має отримати приклад роботи не менш ніж від двох тренерів. Хоча існує зміна керівників групи, передбачений постійний керівник групи в якості основного керівника. Він бере на себе відповідальність за тривалий контакт з групою, враховує побажання групи, допомагає планувати позасесійну роботу. В основного керівника зберігаються всі протоколи зустрічей групи, копії індивідуальних протоколів. Він доповідає тренерському складу секції про перебіг навчання, вносить свої пропозиції відносно подальших планів для групи.

В тому випадку якщо учасник навчальної групи недоотримав потрібну кількість годин власного досвіду він може подати клопотання керівнику секції з метою отримання рекомендації тренерського складу відносно того, в якому навчальному проекті і в який час він може продовжити навчання.

Навчання веденню психодрами в навчальній групі

Це навчання відбувається у вигляді окремих сесій, під час яких акцент зміщується з переживання особистого досвіду на набуття практики ведення групи. Метою цього навчання є отримання знань про перебіг та наповнення психодраматичних процесів, їх вплив на індивіда і групу, набуття впевненості у застосуванні психодраматичних технік, вміння створювати умови, в яких це застосування не несе небезпеки для протагоніста і групи.

Участь в цьому навчальному блоці стає можливою після четвертої сесії власного досвіду, мінімальна його тривалість 160 годин.

Теоретична підготовка

Освоєння теорії в рамках навчальних проектів передбачає як проведення окремих теоретичних занять під час сесій по здобуттю власного досвіду, так і проведення окремих теоретичних семінарів.
Поза рамками навчального проекту теоретична підготовка може включати участь в теоретичних семінарах, лекціях, науково-практичних конференції, воркшопах. Основні розділи теоретичної частини:

1. Теорія та діагностика здорового та патологічного розвитку особистості;
2. Методика та техніки;
3. Теорії особистості і інтеракції;
4. Робота з психотерапевтичною літературою.

Мінімальні вимоги до теоретичної частини 300 годин.

Конкретні теми включені в кожен з розділів містяться в Додатку.

Професійна практика і супервізія

Передумовою для участі в супервізії є початок практики, тобто застосування психодрами у власній професійній діяльності. Кандидат отримує право почати застосовувати здобуті навички в своїй професійній діяльності після участі мінімум в одній сесії навчання веденню психодрами. Бажано, щоб на початку практики кандидат брав участь у веденні групи в ролі ко-терапевта у парі з сертифікованим психодраматерапевтом. Після отримання такого досвіду (мінімум 100 годин) кандидат може почати самостійне ведення групи під супервізією. Якщо така можливість відсутня, перші 200 годин кандидати повинні працювати в парах. Ці години самостійної практичної діяльності мають бути задокументованими (у формі протоколів, відеозаписів) і в процесі цієї практичної діяльності кандидати проходять індивідуальну супервізію.
Згідно вимог, кожен з претендентів для допуску до атестації повинен відпрацювати 600 годин в якості психодраматерапевта/керівника психодраматичної групи.
Основна мета супервізії полягає в тому, щоб роздивитись і дослідити ті процеси, що відбуваються у просторі між клієнтом (індивідом чи групою) і кандидатом, який виступає в ролі директора чи ко-директора за межами своєї навчаючої організації.
Тривалість супервізії 150 годин, з них щонайменше 40 годин індивідуальної супервізії для стажера чи команди стажерів мають бути присвячені веденню однієї групи.
Супервізія може проводитись визнаним у психодрамі супервізором УСП в індивідуальних супервізіях чи у групі супервізії.

Робочі групи

У міжсесійний період учасники навчального проекту зобов’язані брати участь в роботі так званих регіональних робочих груп, тобто груп в склад яких входять учасники навчальних проектів. Ці групи можуть бути створені за місцем проживання чи роботи. Метою участі в такій групі є поглибити оволодіння змістом навчальної програми. Почергово будучи ведучими такої групи, учасники мають можливість відпрацьовувати певні техніки, здобувати практичні навики по проведенню психодраматичної сесії, проводити інтервізії, готувати і обговорювати теоретичні доповіді.

Частота зустрічей такої «групи рівних» не рідше одного разу в місць.

Робота в цих групах фіксується у вигляді заповнення журналу, в якому вказується тема зустрічі, її тривалість, список учасників. Певні години роботи в цих групах зараховуються як навчальні, зокрема підготовка доповіді – як години теорії, відпрацювання технік – як години практики.

Завершення навчання та атестація

Після виконання необхідного навчального мінімуму кандидат повинен отримати рекомендації від двох тренерів, які повинні були бути свідками того, як кандидат керував психодраматичною сесією більше одного разу, і котрі, оцінивши можливості кандидата проводити психодраматичну сесію, яка включає розігрів, дію, шерінг, процес-аналіз, повинні взяти на себе відповідальність підтвердити достатню професійну готовність кандидата для сертифікування. Якщо рекомендації отримані, кандидату слід підготувати письмову роботу, в якій на прикладі власної, керованої ним, групи він має висвітлити філософські і методологічні засади психодрами, описати практичні інтервенції і обґрунтувати їх теоретично. Процедура завершення навчання реалізується згідно нормам і правилам, діючим в УСП на час її проведення.

Останні новини