Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїНавчальна програма для системних сімейних психотерапевтів
секції Системної Сімейної Терапії УСП

1. Умови допуску до отримання освіти
Особа мусить:

1.1 Бути правоздатною;
1.2 Мати 21 роки;
1.3 Мати диплом про вищу гуманітарну освіту або в окремих виключних випадках дипломи інших установ ( такі випадки окремо розглядаються спеціальною комісією з двох керівників секції або проекту);
1.4 Мати досвід практичної роботи у соціально-психологічних, медичних установах (на робочому місці або у якості волонтера);
1.5 Бажано мати згоду установи, що надасть можливість для психотерапевтичної практики.

Особа, яка претендує отримати допуск до отримання освіти надає письмову заяву та автобіографію, де відбиваються питання мотивації, робочого та приватного контексту.
Обов`язковим є співбесіда з одним або двома навчальними терапевтами або участь у відбірковому семінарі. Як виключення співбесіда може бути проведена в осередку УСП, до якого територіально належить кандидат.

2. Мета освіти

Навчання забезпечує вміння психотерапевтичної роботи з окремими особами, подружніми парами, сім`ями та групами на базі одержаних наукових знань в теорії та методі системної сімейної психотерапії. Ця навчальна мета досягається через отримання власного досвіду, теоретичних та практичних знань в наступних напрямках:

2.1. Терапевтична система. Зразки взаємодії в терапевтичних системах та вплив на поведінку та переживання клієнтів, терапевта та відносини терапевт-клієнт (розпізнавання та опис).
2.2. Розпізнавання та опис зразків поведінки з обмеженнями, випадків відходу від правил в системі. Значення симптому в контексті відносин в системі, опис зворотного зв`язку в проблемних системах.
2.3. Випрацювання мети терапії, що була б зорієнтована на використання ресурсів системи клієнта. Планування та реалізація психотерапевтичних інтервенцій, які б відкривали нові зразки поведінки, сприйняття та мислення клієнта.
2.4. Значення ролі терапевта в терапевтичній системі і використання терапевтичних відносин в процесі змін.

3. Зміст освіти

Зміст навчання спрямований та базується на ідеї циркулярних взаємодій та зв`язків у системі. В рамках навчальної групи рефлектуються наслідки поданої теорії та методики, щодо системності думок та дій на процес навчальної групи та на окремих кандидатів. Таким чином, навчальні тренери та кандидати знаходяться в постійному рефлексивному процесі, щодо власних когнітивних та емоційних стереотипів відреагування, ресурсів, обмежень, власних точок зору. Ця форма системного власного досвіду є важливим моментом навчальної програми секції.

Форма викладання матеріалу - це активне залучення всіх кандидатів до організації навчання.

Матеріал викладається у різноманітних формах: лекції, вправи в групі та підгрупах, рольові ігри, супервізії, у тому числі живі, робота в робочих групах, рефлектуючих командах (Reflecting-team). Це дозволяє проводити пізнавальну та емоційну обробку матеріалу багаторазово на різних площинах сприйняття.

4. Освітні стандарти

Мінімальні вимоги Української спілки психотерапевтів (УСП), виконання яких дає право претендувати на статус практикуючого психотерапевта по обраному напрямку:

  • Власний досвід - 300 годин
  • Теорія - 300 годин
  • Супервізія - 150 годин
  • Самостійна практична робота - 600 годин

4.1 Системний власний досвід (мінімально 300 годин)

4.1.1 Власний досвід в рамках навчальної групи (мін.260 год.) Системний власний досвід - це процес, в якому кандидат знайомиться зі своїми ресурсами та обмеженнями. Досвід батьківських сімей, 'тут і тепер', контекст праці - робота з цим матеріалом стає допоміжною та корисною для подальшого розвитку особистості та створення власного терапевтичного стилю.
4.1.2 Системна індивідуальна робота з одним визнаним навчаючим терапевтом, який не бере участі в проведенні навчальної групи або, як альтернатива - участь в компактному семінарі присвяченому роботі з власним досвідом (наприклад, 'Реконструкція сімейної системи') - 40 год.

4.2 Теорія та методика

4.2.1. Історичний розвиток концепції сім`ї як соціальної системи ( 60 год. ). Системний підхід до терапії та консультування. Огляд моделей, що існують в рамках системного підходу.
4.2.2.Теорія розвитку здорової та психопатологічної особистості (60 год., з них 20 - дозволяється прослухати в семінарах інших методів, визнаних в УСП, присвячених означений темі).

  • концепція хвороби та діагностика з процесуальної точки зору
  • можливості та границі терапевтичного впливу

Системна теорія розвитку Психопатологія з точки зору психіатрії, в інших напрямках психотерапії та в системному підході Значення симптому. Еволюція поглядів на функцію симптому в системному підході.
4.2.3 Теорія особистості та інтеракційна теорія (60 год., з них 20 можуть бути прослухані в рамках інших методів УСП, якщо їх тематика відповідає темі розділу.)

  • Кібернетика 1-го та 2-го порядку
  • Теорія комунікації
  • Процесуальна діагностика
  • Особа терапевта та його роль в терапевтичній системі

4.2.4 Методика і техніка (60 год.) В тісному сполученні практики та теорії подаються наступні теми:

4.2.4.1Методи ведення терапевтичного інтерв`ю:

створення психотерапевтичної системи (приєднання та контракт)
створення терапевтичних гіпотез
поняття нейтральності
циркулярне опитування
питання щодо з`ясовування терапевтичного контексту, наприклад скеровуючого
техніка постановки питань, зорієнтованих на ресурси та рішення
питання орієнтовані на мету.

4.2.4.2 Форми системних інтервенцій:

Позитивна конотація
Рефремінг
Невербальні техніки ( скульптура, розстановка)
Історії, метафори
Ритуали, традиції, встановлення правил, домовленостей
Рефлектуюча команда
Робота з генограмою
Екстерналізація

4.2.4.3 Кризова інтервенція(пропонується спецсемінар 20 год.)
4.2.4.4 Окремі форми сеттінгу в системній терапії:

Робота з окремими клієнтами
Системна терапія пар
Робота з неповними сім`ями, сім`ями з нерідними батьками та інші специфічні форми;

4.2.5 Робота з психотерапевтичною літературою (60 год.)
Самостійна проробка спеціальної літератури з обов`язковим обговоренням в робочих групах.

5. Практична діяльність та супервізія

Після участі як мінімум в 3-х навчальних сесіях власного досвіду, учасники отримують право почати застосовувати (згідно розробленій процедурі) здобуті навички в своїй професійній діяльності. Відповідно одночасно з цим в них з`являється можливість проходження супервізій.
Супроводжуючу практику групова та індивідуальна супервізія складає 150 год. З них не менше 50 год. індивідуальної супервізії. 25 годин мають бути проведені навчаючим тренером групи, а інші 25 можуть бути проведені тренером, який не бере безпосередньої участі в даному навчальному проекті. 100 год. супервізії проходять в навчальній групі. Обов`язково представлення своїх випадків на супервізію, не менше 5 годин, серед них має бути представлений випадок ' живої ' супервізії.

На індивідуальну супервізію частина матеріалу має бути запротокольованим у будь який з запропонованих форм:
відео - протокол; аудіо-запис сесії або її частини; текст переписаного з диктофона 5-ти хвилинного відрізку сесії, який здається кандидату проблемним. Можливі також живі індивідуальні 'живі' супервізії.

6. Умови закінчення освіти
Необхідним є:

6.1. Мінімальна кількість необхідних по видах роботи годин.
6.2. Реферат, який присвячений аналізу однієї спеціальної статті з сучасних теоретичних розробок в системній сімейній терапії.
6.3. Має бути представлено мінімум 1 жива супервізія та 2 запротокольованих в запропонованих формах супервізії.
6.4. Заключний колоквіум, під час якого ведучими тренерами при участі групи проводиться підсумок роботи кожного кандидата.

7. Критерії для виключення з навчання

7.1. Навчання не може бути визнане завершеним, якщо було пропущено без компенсації в інших навчальних групах по напрямку більше 10% годин в навчальній групі. Навчальний тренер може поставити питання про неможливість подальшої освіти кандидата по етичних або професійних критеріях.
7.2. Якщо кандидат не погоджується з таким рішенням, то втручається комісія, яка включає керівників секції, атестаційної комісії та при потребі - етичної комісії.

Останні новини