Дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії


Роман Кечур Голова Секретаріату, Голова Ради навчаючих психотерапевтів Київ
Фільц Олександр   Львів
Дарій Галина   Львів
Добродняк Олена   Львів
Мироненко Олександр   Львів
Дідковська Лариса   Львів
Попелюк Олена   Львів
Католик Галина   Львів
Василик Ірина   Львів
Калмикова Галина   Одеса
Карікаш Володимир   Черкаси
Кошулинська Зоряна   Львів
Пригожина Валерія   Дніпро
Ришковська Ольга   Львів
Рослюк Сергій   Львів
Слободянюк Ігор   Київ
Турецька Христина   Львів
Львов Олександр   Львів
Забор Вікторія   Львів
Погорілий Володимир   Київ
Ступак Олена   Київ
Бірюкова Галина   Дніпро
Гребінь Людмила   Київ
Дорофєєва Галина   Харків
Дружинін Андрій   Київ
Кравченко Юрій   Київ
Лагутін Володимир   Дніпро
Лісовий Костянтин   Київ

Положення
про Раду навчаючих психотерапевтів УСП

Метою діяльності РНП УСП є впровадження європейських стандартів психотерапевтичної освіти в Україні.Головним завданням РНП УСП є акредитація в ЄАП як окремої освітньої інституції, що має право надавати Європейський сертифікат з психотерапії.І. Рада навчаючих психотерапевтів УСП (РНП) є окремим структурним підрозділом Спілки, на який покладається виконання наступних завдань: 

 

  • Затвердження і контроль за виконанням навчальних програм УСП за різними напрямками психотерапії, згідно зі стандартами психотерапевтичної освіти, прийнятими в Спілці (виконання яких дає підстави для клопотання про Європейський сертифікат з психотерапії).
  • Затвердження навчальних проектів УСП та їх керівників згідно з стандартним положенням про навчальні проекти Спілки.
  • Інтеграція та координація освітніх проектів УСП на різних етапах реалізації освітніх програм шляхом проведення спільних семінарів, супервізій, воркшопів, конференцій для учасників навчальних проектів.
  • Методична допомога та рекомендації організаторам теоретико-супервізійних семінарів та їх сертифікація за різними напрямками психотерапії для практикуючих психотерапевтів та учасників проектів УСП.
  • Проведення аналізу якості та подальшого вдосконалення програм психотерапевтичної освіти та ходу реалізації існуючих проектів УСП.
  • Проведення наукових досліджень в психотерапевтичній галузі, затвердження перспективних програм розвитку.
  • Взаємодія з іншими структурними підрозділами Спілки (НАО, секції, осередки, бюро) та іншими вітчизняними та іноземними установами та організаціями з питань реалізації навчальних проектів УСП.

ІІ. До складу РНП УСП входять тренери Спілки, які представляють секції УСП, навчальні проекти УСП, а також президент, виконавчий директор та секретар НАО УСП.
Також до складу РНП УСП за рішенням конференції можуть входити найбільш авторитетні представники напрямків психотерапії, які виявили бажання приймати активну участь в її роботі.
До складу РНП УСП можуть залучатись почесні члени ТР, якщо це є необхідним для виконання поставлених завдань.ІІІ. У своїй роботі РНП УСП керується принципами рівних прав всіх її членів, можливістю отримувати будь-яку інформацію стосовно виконання поставлених завдань.
Прийняття рішень в роботі РНП УСП відбувається простою більшістю голосів після обговорення.
Почесні члени РНП УСП мають право дорадчого голосу.
РНП УСП обирає голову та секретаря з числа членів Ради терміном на два роки.
Голова РНП УСП здійснює загальне керівництво роботою Ради.
Секретар РНТ УСП несе відповідальність за виконання прийнятих радою рішень, доведення до всіх членів Ради поточної інформації та їх взаємозв язок.
Звіти голови та секретаря РНП УСП затверджується на щорічних загальних зборах УСП.
Члени ради несуть особисту відповідальність за виконання прийнятих рішень та звітують перед Радою.
У сфері реалізації освітніх програм та навчальних проектів, рішення, прийняті РНП УСП є обов язковими для керівників навчальних проектів та керівників окремих секцій.