Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїEuropean Association for Psychotherapy.

ЄАП представляє 128 організацій (30 національних спілок, 17 Загальноєвропейських асоціацій психотерапії) з 41 європейської країни, що об’єднують 120.000 психотерапевтів. Членство є також доступним для індивідуальних психотерапевтів.

ЄАП базується на Страсбурській декларації психотерапії 1990 р. ("Strasbourg Declaration on Psychotherapy") представляє високі навчальні стандарти науково базованої психотерапії та виступає за вільну та незалежну практику психотерапії.
ЄАП встановила Європейський сертифікат з психотерапії, ціллю якої є взаємовизнання та однаково високий рівень практичної діяльності в галузі психотерапії в Європі.
ЄАП розробила загальнообов’язкові для всіх членів етичні стандарти для захисту пацієнтів, розроблено новий Статут ЄАП.
ЄАП володіє центральною базою даних по психотерапії для Європейського союзу, урядових організацій та владних структур і інших організацій.
ЄАП є членом-засновником, та приймає активну участь у Світовій Раді Психотерапії (World Council for Psychotherapy (WCP).
Центральний офіс ЄАП розташований у Відні (Австрія).
ЄАП друкує Міжнародний журнал психотерапії "International Journal of Psychotherapy" (ISBN 1356-9082).

Найважливіші сфери діяльності:

ЄАП виступає на користь населення за ослаблення недобровільних емоційних cтраждань, для запобігання хвороб і порушень і за поліпшення якості життя і благополуччя.
ЄАП - неурядова організація (НУО) зі статусом консультанта Ради Європи в Страсбурзі.
ЄАП пропонує до уваги громадськості європейський сертифікат по психотерапії: 'Європейський Сертифікат по психотерапії' (ЄCП) і надає його бездоганно кваліфікованим психотерапевтам зі всієї Європи. ЄАП веде реєстр власників ЄCП і забезпечує збереження високої якості ЄCП.
ЄАП вводить ЄCП документ, щоб встановлювати директиви для процесу, і критерії для навчання та встановлення рівня професійної майстерності.
ЄАП прагне до того, щоб впливати на розвиток і на регулювання психотерапевтичних стандартів у Європейських країнах і в ЄС, і відкрити доступ до інформації і документації для політичних організацій і міністерств.
ЄАП - це професійне об`єднання, що має на меті сприяти високому етичному рівню, навчанню і перепідготовці спеціалістів для користі громадськості.
ЄАП сприяє співробітництву й обміну думками різних психотерапевтичних організацій і спонукає контакт із родинними професійними групами.
ЄАП підтримує навчальні проекти в різних європейських країнах.
ЄАП веде домашню сторінку, де можна знайти загальну інформацію стосовно психотерапії.
ЄАП підтримує орієнтовані на практику і релевантні дослідження.
 
Європейський Сертифікат психотерапії (ЄCП)

Завданням ЄАП є захищати інтереси психотерапевтів та їх клієнтів і пацієнтів. Щоб це гарантувати потрібно зважати, що психотерапевти здобувають свою професію після виконання визначених стандартів, тобто навчання і практики. Ця підготовка повинна охоплювати мінімум 3200 годин і включати власний досвід, супервізії, практику і теорію. Загальноєвропейська установа і визнання ЄCП повинні гарантувати в майбутньому психотерапевтам, що навчалися згідно норм ЄАП, мобільність в країнах Європи. Основною метою ЄCП є взаємне визнання і однакове ведення психотерапії в різних країнах Європи. Усі власники ЄCП вносяться в Європейський реєстр психотерапевтів (European Register of Psychotherapists - ERP), який можна переглядати на домашній сторінці ЄАП. Детальнішу інформацію про Європейський Сертифікат по психотерапії і умови його отримання можна дізнатися в головному офісі ЄАП або на домашній сторінці ЄАП www.europsyche.org