Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїІНФО. Добірку підготовила Зоряна Кошулинська-  керівник секції індивідуальної психології за А.Адлером Української спілки психотерапевтів

Альфред Адлер (1870-1937) дав назву своєї теорії "індивідуальна психологія", оскільки в латині "індивідуум" означає "неподільний", тобто означає сутність, яку не можна розділити. А.Адлер розглядав людину як єдине цілісне , як єдність між свідомим і несвідомим, єдність в його мисленні, почуттях, діях, в кожному прояві особистості. А. Адлер вважав, що всі діти відчувають почуття неповноцінності, що є неминучим наслідком їх фізичних розмірів і нестачі сил і можливостей. Залежно від способу подолання почуття неповноцінності формуються різні типи особистостей. Помірне почуття неповноцінності спонукає дитину рости, "стати таким же сильним або навіть сильніше інших", прагнути до вдосконалення, до переваги, до розвитку своїх здібностей. Мета переваги може бути як позитивною, так і негативною. Якщо вона включає громадські інтереси і зацікавленість в благополуччі інших – вона розвивається в конструктивному і здоровому напрямку.

Соціально-корисний тип - це зріла повноцінна особистість, в ній поєднуються високий ступінь соціального інтересу і високий рівень активності. Така людина щиро піклується про інших і зацікавлений в спілкуванні і взаємодії з іншими людьми, він усвідомлює, що вирішення основних життєвих проблем - робота, дружба, любов - вимагає співпраці, особистої мужності, відповідальності та готовності брати свій внесок в добробут інших людей.

Соціальне почуття, розвинене до вищого рівня - почуття громадського обов'язку спонукає людину досягти найвищих результатів в чому-небудь, що сприяє суспільному розвитку. Збіг соціального інтересу з індивідуальним прагненням до саморозвитку і досконалості характеризує оптимальний життєвий стиль особистості. Таким чином, А.Адлер підкреслює, що соціальні відносини є центральними для формування особистості, а соціальне почуття - початкова точка відліку для психічного розвитку та життя здорової особистості. Надалі соціальні відносини визначають конструктивний спосіб життя - кооперацію і співпрацю з іншими людьми в роботі, в дружбі, любові. Ослаблення або відсутність соціального почуття - причина негативного розвитку особистості, невротичного прагнення до влади, інших неврозів. Індивідуаліст з додатковим "комплексом влади" стає асоціальною істотою, що провокує локальні соціальні катаклізми. А. Адлер писав: "У всіх духовно нещасних, погано вихованих і невротичних натур в дитинстві не було умов для розвитку властивого їм соціального почуття, і тому їм також бракує мужності, оптимізму, впевненості в своїх силах, що мають своїм безпосереднім джерелом це почуття".

А.Адлер зазначав: "Вивчаючи біографії найбільш значних ворогів людства, кидається в очі одна спільна риса: з усіма з ними погано поводилися в дитинстві. Таким чином, у них розвинулася жорстокість, заздрість, ворожість, вони не можуть бачити інших щасливими".

Головне завдання індивідуальної психології, яке є актуальне на сьогодні – єдність в кожному індивідумі  - його мисленні, відчуттях, діях та у всіх його проявах особистості.

 

 

 

Основні концепції Адлеріанської психотерапії.

 

•     Формування поведінки в соціальному контексті

•     Міжособистісні стосунки. Соціальний інтерес

•     Вивчення особистості її цілісності. Суб'єктивні переживання особистості.

•     Свідоме і несвідоме послуговують індивіду для здійснення власної мети. Людина знає більше, як розуміє. “Конфлікт” визначається, як “ крок вперед і крок назад” і як наслідок індивід знаходиться в “ завмираючому центрі”

•     Зрозуміти індивіда – необхідне розуміння його когнітивної організації і стилю життя. А.Адлер –” ми повинні вміти бачити його очима та слухати вухами”.

•     Ведучі прагнення людства – потяг до вищості,прагнення влади,самоствердження,самореалізації, компетентності, самоактуалізації. ( в терапії - прагнення подолання життєвих проблем

•     “перетворення світу у краще місце для життя ”.

 

•     Альтернативи ( людина може бути ціле направлена, а може, як це роблять невротики, турбуватися про себе, про своє верховенство, оберігаючи себе, свої відчуття особистісної значимості від небезпек та руйнації надуманої величності)

•     Свобода вибору – цінність і зміст (смисл). А.Адлер: “Логіка соціального життя”. Соціальний інтерес. Навіть при важкій психопатології не відбувається повного зникнення соціального  зацікавлення, психотик теж зберігає певну спільність з оточуючим середовищем.

•     Функціональні та органічні порушення. Оскільки поведінка є цілеспрямована то психогенний симптом буде мати психологічну мету, а органічний симптом – соматичну.

•     Зміст (смисл) життя. А.Адлер “ Оскільки життя надає нам досить малі гарантії, то все життя є ризиком. Якби ми були всемогучі,ідеальні, всезнаючі – необхідно, в такому випадку, мало мужності, щоб жити.  Питання, на яке кожний з нас має дати відповідь, чи є в нас мужність жити, не дивлячись на знання про нашу недосконалість ”

•     Оптимісти будуть мати життя можливостей і надій,використати свої шанси, і не будуть впадати у відчай від невдач з неблагоприємним завершенням. Вони зможуть провести різницю між невдачею і тим, щоб бути успішним. Песимісти будуть оминати  будь-який ризик, який підносить життя. Вони будуть відмовлятися від  спроб пробувати , а якщо навіть і зроблять зусилля, будуть ці зусилля притупляти і повертатись до звиклого раніше свого стану песимістичного відчуття ( передчуття). 

 

Життєві завдання – суспільство, праця ( навчання) і статті.А. Адлер вважав , що для психічного здоров'я  необхідно, щоб були хороші відносини  між “Я” – суб'єктом та “Я” - об'єктом, аналогічно, як між “Я” і іншими людьми.

Висновки.

•      Джуст Мерло (1973р.)  – весь психоаналіз і вся психіатрія пронизана адлеріанськими ідеями, хоча мало хто визнає цей факт. Ми всі – плагіати, хоча нам досить важко визнати це. Вся соціальна психіатрія майже не можлива була б  без схильності А.Адлера бути першопрохідцем .”

•      Адлерівська психотерапія виходить з переконання, що задоволеність життям багато в чому залежить від "соціального інтересу". Здорова особистість - це особистість, здатна до продуктивної активності, яка передбачає соціальні, особистісні почуття та когнітивні припущення.

•      В адлерівській психотерапевтичній моделі - це зниження почуття неповноцінності, розвиток соціального інтересу, корекція цілей і мотивів з перспективою зміни стилю життя.

 

 

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.