Дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії 

Секція дитячої та юнацької психотерапії Української Спілки Психотерапевтів

(асоційований член Австрійського інституту психотерапії немовлят, дітей, підлітків та молоді),

Український інститут дитячої та юнацької психотерапії та психологічного консультування,

Існує вже напрацьована наукова парадигма, яка об’єднує різні керунки дитячої психотерапії в психодинамічне обрамлення. Цей напрямок має власну концепцію, методологічну парадигму, логічну наукову структуру.

В Україні та країнах ЄС є уже сотні психотерапевтів, які здобули освіту власне в цьому напрямку і успішно проявляють себе у практичній та науковій діяльності, у нас та за кордоном.

Ми маємо багато нових планів, ідей, маємо нові досвіди роботи. Ми, як діти мріємо і знаємо – мрії здійсняться!

ЦІЛІ секції:

  • Cприяння розвитку особистості відносно комплексного усвідомлення соціальних ситуацій.
  • Сприяння розвитку емоційної гнучкості і здатності до навантажень при роботі з дітьми і підлітками.
  • Впровадження специфічних для дітей практик, технік і методів.
  • Розширення теоретичних основ в області психології розвитку, психодіагностики, знань про здоров`я і хворобу, повноцінної психотерапії дітей і підлітків.

 

Регіональні осередки секції дитячої та юнацької психотерапії знаходяться у Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Києві, Одесі, Тернополі, Рівному та Дніпрі.

Стандарти завершеної психотерапевтичної освіти в напрямку
«Психодинамічна інтегративна психотерапія немовлят, дітей, підлітків та молоді»

Психотерапевтична освіта у напрямку відповідає вимогам Австрійської Асоціації дитячої та юнацької психотерапії, Української Спілки Психотерапевтів (УСП), Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЄАП),  та побудована згідно Європейських стандартів щодо підготовки дитячих та юнацьких психотерапевтів.

Структура навчання:

1. 5-ти річний навчальний проект за напрямком «Дитяча та юнацька психотерапія» (640 год, 21 сесія), що включає:

  • 370 год. власного досвіду (300 год.  групової роботи, 70 год. роботи в піргрупах);
  • 120 год. спеціальної теорії в методі;
  • 150 год. супервізії.

Учасники, що успішно завершили 5-ти річний навчальний проект, отримують Свідоцтво про завершення проекту за напрямком «Дитяча та юнацька психотерапія», видане Українською Спілкою Психотерапевтів (УСП). Проходження даного проекту не є повною психотерапевтичною освітою та є недостатнім для набуття статусу психотерапевта.

2. Теоретична підготовка (мінімум 600 год.) що включає:

  • 120 год загальної теорії та  30 год. етики психотерапії (здобувається в рамках участі в навчальних семінарах, конференціях УСП, навчанні в Українському психотерапевтичному університеті (1 та 2 семестри, літня школа по етиці), і т.п.
  • 300 год. спеціальної теорії в методі
  • 150 год. дитяча психіатрична пропедевтика

3. Супервізії (мін. 150 год., з них 20 год. представлення власних випадків).  В рамках проекту власного досвіду є можливість пройти 150 год. супервізій та частково представити власні випадки. Решту необхідних годин добирається в  постійно діючих супервізіях в секції та осередках, також зараховуються години індивідуальної супервізії.

4. Самостійна психотерапевтична практика під супервізією (600 год.) Цей блок передбачає практичну діяльність під постійним професійним керівництвом протягом щонайменше 2-х років. Рекомендується розпочинати психотерапевтичну практику не раніше, ніж після 5 сесій власного досвіду та проходження дитячої психіатричної пропедевтики і базового оволодіння теоретичними положеннями з обраного напрямку.

5. Індивідуальна психотерапія (мін. 100 год. у реєстрового психотерапевта УСП чи іншої фахової спільноти, модальність терапевта обирається самостійно).

6. Заключна атестація. Після виконання усіх вимог кожен кандидат проходить заключну атестацію. Вона проводиться у вигляді заключного колоквіуму, випускного семінару чи конференції та складається з двох частин: захист теоретичної роботи та захист самостійного психотерапевтичного випадку,  який найкращим чином демонструє оволодіння кандидатом обраним методом психотерапії та ефективність психотерапевтичного процесу.

У процесі здобуття психотерапевтичної освіти у напрямку, кандидати можуть претендувати на присвоєння рівня «Фахівець з психотерапевтичного консультування» та внесення у реєстр консультантів УСП, згідно Положення УСП «Про Реєстр фахівців з психотерапевтичного консультування УСП»

Успішне закінчення всіх блоків навчання (власний досвід, теорія, практика, супервізія) та захист теоретичної і практичної частини випускної роботи є підставою для подання документів на включення в Реєстр психотерапевтів УСП, присвоєння статусу психотерапевта та згодом клопотання про присвоєння Європейського сертифікату з психотерапії що є підставою для здійснення психотерапевтичної практики у більшості країн світу.

 

7. Подання документів на входження до Реєстру фахівців з психотерапевтичного консультування УСП чи Реєстру психотерапевтів УСП.

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.